arrow1 Acasă arrow1 Admitere arrow1 Admitere 2018 - studii de licență arrow1 Admitere iulie 2018  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi

I. Cine se poate înscrie?


* Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte:

 1. Persoanele care își asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României (R. Moldova, Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria) – etnici români;
 2. Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate – diaspora.

II. Calendarul admiterii - sesiunea iulie 2018

Activitatea Perioada Interval orar Locația
Înscriere (depunerea dosarelor)
ÎNSCRIERILE SE POT FACE ȘI ONLINE!
16-20 iulie 2018 9-18 D4
21 iulie 2018 9-13
Susținerea probei de aptitudini pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF/ID)
Candidații sunt rugați să se prezinte cu 60 de minute înainte de ora programată pentru începerea probei.
23 iulie 2018 8-20 D301
24 iulie 2018 11-20
Afișarea rezultatelor (etapa I) 25 iulie 2018 - Avizier+site facultate
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidații declarați ADMIȘI în etapa I 25-27 iulie 2018 9-12
13-16
D206
Afișarea rezultatelor (etapa II) 28 iulie 2018   Avizier+site facultate
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidații declarați ADMIȘI în etapa II 30-31 iulie 2018 9-12
13-16
D206
Afișarea rezultatelor FINALE 1 august 2018 - Avizier+site facultate
Locurile rămase NEOCUPATE se vor scoate la concurs în sesiunea Septembrie!
Înscrierea 10-12 sep. 2018    
Selecția candidaților și afișarea rezultatelor 13 sep. 2018    

III. Oferta facultății în anul universitar 2018-2019 pentru studii universitare de licență

a. Domenii, specializări, forma de învățământ și durata studiilor

Domeniul Specializarea Forma de învățământ* Durata studiilor
Psihologie Psihologie IF ID 3 ani
Științe ale Educației Pedagogie IF 3 ani
Pedagogie socială IF 3 ani
Psihopedagogie specială IF 3 ani
Pedagogia învățământului primar și preșcolar IF ID 3 ani

* IF = învățământ cu frecvență (zi), ID = învățământ la distanță

b. Număr de locuri

Domeniul de licență PSIHOLOGIE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI TOTAL
Specializarea Psihologie Psihologie Pedagogie Pedagogie socială Psihopedagogie specială Pedagogia învățământului primar și preșcolar Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Forma de învățământ IF ID IF IF IF IF ID
Număr locuri distribuite (pentru C.A. Apr. 2018)
BUGET
cetățeni români (cu domiciliul în România), UE, SEE și CE
Locuri repartizate statistic 2018/2019 117   35   44 29   225
RROMI 1   1   1 1   4
Domenii prioritare de dezvoltare ale României 3   1   1 1   6
Absolvenți de licee situate în mediul rural 3   2   3 3   11
Locuri destinate formării cadrelor didactice           69   69
Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE 124   39   49 103   315
Taxă 168 100 20 30 20 17 60 415
Total români
Buget+Taxă
292 100 59 30 69 120 60 730
Locuri români de pretutindeni* Buget, cu bursă 3             3
Buget, fără bursă 2             2
Total buget români de pretutindeni 5             5
Taxă 2   1 1 1     5
Total români de pretudindeni,
Buget+Taxă
7   1 1 1     10

* Detalii privind admiterea candidaților români de pretutindeni pot fi obținute accesând următorul link.

c. Ultimele medii de admitere de anul trecut
Specializarea Sesiunea 
iulie 2017septembrie 2017
Etapa1Etapa 2Rezultate finaleEtapa1Rezultate finale
bugettaxăbugettaxăbugettaxăbugettaxăbugettaxă
Psihologie - IF9,168,838,968,518,958,53 6,50 6,50
Psihologie - ID 7,86 7,81 7,81 9,57 9,30
Pedagogie - IF8,157,967,586,817,266,96 7,16 6,01
Pedagogie socială - IF-6,01 6,01 6,01 6,13 6,48
Psihopedagogie specială - IF8,418,187,807,437,43 9,286,719,126,71
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar - IF8,318,118,167,968,157,96 8,53 8,53
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar - ID-8,29 8,26 8,26   

d. De ce să studiezi la noi

Printre punctele forte ale Facultății de Psihologie și Științe ale Educației de la Iași pot fi menționate următoarele:

 • Cadrele didactice au o vastă expertiză de cercetare științifică, expertiza probată de un număr mare de lucrări publicate și de derularea constantă a unor proiecte naționale și internaționale;
 • Cadrele didactice au și o consistentă experiență practică asociată disciplinelor pe care le predau studenților;
 • În cadrul facultății funcționează două asociații studențești care organizează o varietate de activități de dezvoltare academică, profesională și personală;
 • Se acordă burse pentru studenții care vor să studieze (temporar) la universități din străinătate.

e. Ce discipline se studiază la noi

Specializarea PSIHOLOGIE

ANUL I ANUL II ANUL III
Introducere în psihologie
Statistică
Metode de cercetare în psihologie
Istoria psihologiei
Tehnologii informaționale și comunicaționale
Analiza computerizată a datelor
Psihologia educației
Practică de specialitate
Limba străină
Educația fizică
Psihologie socială
Psihologie experimentală
Psihologia dezvoltării
Psihologia personalității
Introducere în consilierea psihologică
Psihodiagnostic
Psihologia vârstelor
Psihologia sănătății
Neuropsihologie
Logopedie
Introducere în psihanaliză
Practică de specialitate
Limba străină
Psihodiagnostic
Psihologia personalului
Consiliere și orientare în carieră
Psihologia mediului
Psihologie judiciară
Psihologia publicității
Psihologia cuplului și a familiei
Psihologia rezilienței
Psihologie organizațională
Introducere în psihoterapie
Psihologia grupurilor sociale
Psihopatologie
Psihologie cognitivă
Profile atipice de dezvoltare
Psihopedagogia comportamentului deviant
Psihologia rezolvării conflictelor

Specializarea PEDAGOGIE

ANUL I ANUL II ANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educației
Tehnologii informaționale și comunicaționale
Teoria și metodologia curriculum-ului
Istoria pedagogiei
Psihologia vârstelor
Psihologia personalității
Practică de specialitate
Limba străină
Educația fizică
Teoria și metodologia instruirii
Metodologia cercetării educaționale
Psihopedagogia creativității și talentelor
Paradigme și teorii contemporane ale educației
Consiliere educațională
Pedagogia învățământului preșcolar și primar
Teoria și practica parteneriatului educațional
Teoria și practica evaluării
Pedagogia comunicării
Pedagogie socială
Educația pentru cetățenie democratică
Consiliere vocațională
Logopedie
Limba străină
Managementul proiectelor educaționale
Educația adulților
Filosofia educației
Didactica științelor educației
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică
Educație interculturală
Managementul clasei de elevi
Antropologia educației
Strategii diferențiate și incluzive în educație
Etică și deontologie pedagogică
Alternative educaționale

Specializarea PEDAGOGIE SOCIALĂ

ANUL I ANUL II ANUL III
Fundamentele pedagogiei
Psihologie socială
Psihologia personalității
Psihologia educației
Tehnologii informaționale și comunicaționale
Introducere în pedagogie socială
Teoria și metodologia curriculum-ului
Asistența psihopedagogică a persoanelor aflate în situații de risc
Sociologia educației
Practică de specialitate
Limba străină
Educația fizică
Teoria și metodologia instruirii
Metodologia cercetării educaționale
Teoria și practica evaluării
Designul programelor afterschool
Educația dincolo de școală
Educația pentru cetățenie democratică
Comunicare și mediere în educație
Proiectarea, dezvoltarea și evaluarea programelor educaționale
Consiliere pentru dezvoltare personală
Etică și deontologie pedagogică
Atelier de arte vizuale
Atelier de abilități practice
Limba străină
Filosofia educației
Pedagogia comunității
Managementul proiectelor comunitare
Educația adulților
Didactica științelor educației
Practică pedagogică
Educație pentru diversitate culturală
Managementul clasei de elevi
Antropologie socială
Politici sociale și educaționale
Practică pedagogică și practică de specialitate în relație cu licența
Atelier de artă dramatică
Atelier de muzică și mișcare

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

ANUL I ANUL II ANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educației
Tehnologii informaționale și comunicaționale
Teoria și metodologia curriculum-ului
Anatomie, fiziologie și genetică umană
Psihologia vârstelor
Psihologia personalității
Practică de specialitate
Limba străină
Educația fizică
Teoria și metodologia instruirii
Teoria și metodologia evaluării
Metodologia cercetării psihopedagogice
Psihodiagnostic
Psihopedagogia deficiențelor de auz
Psihopedagogia deficiențelor de intelect
Psihopedagogia deficiențelor neuro-psiho-motorii
Strategii diferențiate și incluzive în educație
Psihopedagogia deficiențelor de vedere
Psihopedagogia persoanelor cu tulburări asociate
Limba străină
Logopedie
Didactica activităților din învățământul special și integrat
Instruire asistată de calculator
Psihopedagogia comportamentului deviant
Asistența psihopedagogică a cuplului și a familiei
Psihologia sănătății
Dificultăți de învățare
Introducere în psihoterapie
Consiliere psihopedagogică
Managementul clasei de elevi
Practică pedagogică
Evaluare și intervenție psiho-educațională la persoanele cu CES
Orientarea școlară și profesională a copiilor cu cerințe educaționale speciale

Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

ANUL I ANUL II ANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educației
Tehnologii informaționale și comunicaționale
Teoria și metodologia curriculum-ului
Istoria pedagogiei
Psihologia vârstelor
Psihologia personalității
Practică de specialitate
Limba străină
Educația fizică
Teoria și metodologia instruirii
Metodologia cercetării educaționale
Limba română
Matematică
Didactica activităților matematice pentru învățământul preșcolar și primar
Teoria și practica evaluării
Pedagogia învățământului preșcolar și primar
Literatura pentru copii
Pedagogie socială
Practică pedagogică în învățământul preșcolar
Limba străină
Didactica activităților de educare a limbajului
Didactica limbii și literaturii române pentru învățământul primar
Didactica istoriei, a geografiei și a educației civice
Cunoașterea mediului și didactica științelor
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică în învățământul primar
Educație plastică și educație muzicală. Elemente de didactică
Didactica educației fizice
Didactica abilităților practice
Managementul clasei de elevi
Puericultură și igiena copilului
Psihopedagogia copiilor cu abilități înalte
Logopedie

f. Facilități oferite de facultate studenților

Pentru a afla ce facilități oferă facultatea (burse, cazare, mobilități de studiu și / practică, tabere etc.), puteți accesa link-ul.

g. Ce poți deveni după absolvire?

Specializarea PSIHOLOGIE

 • psiholog în domeniile: psihologie clinică și psihoterapie, psihologia muncii, consiliere școlară și vocațională;
 • profesor de sprijin în cadrul unor programe individualizate de învățare;
 • logoped;
 • referent resurse umane;
 • profesor în învățământul gimnazial.

Specializarea PEDAGOGIE

 • profesor în învățământul gimnazial;
 • profesor de sprijin în cadrul unor programe individualizate de învățare;
 • asistent de cercetare în pedagogie;
 • logoped;
 • animator în grupuri și organizații.

Specializarea PEDAGOGIE SOCIALĂ

 • terapeut ocupațional;
 • educator pentru activități de resocializare;
 • designer instrucțional;
 • consilier școlar;
 • psihopedagog;
 • art-terapeut.

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

 • profesor de psihopedagogie specială (oferă servicii educaționale elevilor cu cerințe speciale) sau profesori de educație specială;
 • profesor itinerant / de sprijin (în rețeaua școlilor incluzive);
 • profesor logoped;
 • educator specializat în instituțiile / serviciile de sprijin și ocrotire a persoanelor cu nevoi speciale.

Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

 • profesor pentru învățământul preșcolar și primar.

IV. Condiții de admitere

Domeniul Specializarea Condiții de admitere**
(concurs de dosare)
Psihologie Psihologie 100 % media examenului de bacalaureat
Psihologie
Științe ale Educației Pedagogie
Pedagogie socială
Psihopedagogie specială
Pedagogia învățământului primar și preșcolar*

(1) Probă de aptitudini (eliminatorie - admis/respins):
     Muzică și Dicție
(2) 100 % media examenului de bacalaureat

Pedagogia învățământului primar și preșcolar*

* Pentru cele două specializări ale domeniului Științe ale Educației (Pedagogia învățământului primar și preșcolar - IF și Pedagogia învățământului primar și preșcolar - ID), opțiunea se face din momentul admiterii, deoarece este o filieră vocațională care presupune o probă de aptitudini (eliminatorie - admis/respins): "Muzică și Dicție". Această probă constă în:

 • Verificarea auzului muzical, simțului ritmic, memoriei muzicale și calităților vocale;
 • Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat;
 • Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

**Criteriile de departajare pentru candidații cu aceeași medie, aflați pe ultimele locuri:

 • Media anilor de studii din liceu;
 • Media la disciplina Psihologie.

V. Taxe

a. Taxa de înscriere la concursul de admitere

 • 200 lei pentru primul dosar
 • 100 lei pentru al doilea dosar (în cazul în care se optează pentru a doua specializare în cadrul Facultății)
 • Informații utile privind taxa de înscriere a candidaților care se înscriu on-line pot fi obținute accesând acest link.

b. Taxa de școlarizare (doar pentru studenții admiși pe locurile cu taxă)

Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2018-2019:

 • 3.000 lei (1.500 lei / semestru): pentru studenții admiși pe locurile cu taxă, IF și ID

Taxa de școlarizare se achită în patru rate astfel:

 • o primă rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului I,
 • a doua rată până la începerea sesiunii de examene din iarnă,
 • a treia rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului II și
 • a patra rată până la începerea sesiunii de examene din vară.
  Excepție face prima rată a semestrului I din anul I care se achită imediat după afișarea rezultatelor de la admitere, la semnarea contractului.

Ocuparea locurilor la buget și la taxă se face semestrial, în funcție de media de la admitere (pentru semestrul I) și în funcție de punctajul obținut după fiecare sesiune de examene (pentru celelalte semestre).

Programul casieriilor din corp D

Casieria din corpul D, parter - aripa dreaptă Camera D309, etaj, corp D
 • 16-20 iulie 2018, interval orar 9.00-17.00 (pauză de masă: 12.30-13.00);
 • 21 iulie – 2018, interval orar 9.00-12.00;
 • 25 iulie – 31 iulie 2018, interval orar 9.00-15.00 (pauză de masă: 12.30-13.00);
 • 10-12 septembrie 2018, interval orar 9.00-15.00 (pauză de masă: 12.30-13.00).
 • 16-20 iulie 2018, interval orar 9.00-17.00 (pauză de masă: 12.00-12.30);
 • 21 iulie – 2018, interval orar 9.00-12.00;
 • 25 iulie – 31 iulie 2018, interval orar 9.00-15.00 (pauză de masă: 12.00-12.30);
 • 10-12 septembrie 2018, interval orar 9.00-15.00 (pauză de masă: 12.00-12.30).

VI. Cum te înscrii

a. Sălile unde se fac înscrierile la admitere. Programul înscrierilor

Pentru a consulta sălile unde se fac înscrierile și programul aferent, accesați link-ul.

b. Acte necesare la înscriere


*se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Notă: Întrucât candidații au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăți/instituții, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menționate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverință de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituție.

VII. Rezultate

Situația cumulată a înscrierilor - Locuri distribuite pentru cetățeni români (cu domiciliul în România), UE, SEE și CE

Domeniul de licență PSIHOLOGIE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI TOTAL
Specializarea Psihologie Psihologie Pedagogie Pedagogie socială Psihopedagogie specială Pedagogia învățământului primar și preșcolar Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Data Forma IF ID IF IF IF IF ID
16 iul Locuri repartizate statistic 2018/2019 141   27 11 38 60   277
RROMI 1             1
Domenii prioritare de dezvoltare ale României                
Absolvenți de licee situate în mediul rural 1         1   2
Locuri destinate formării cadrelor didactice                
Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE 143   27 11 38 61   280
Taxă   27         34 61
Total români Buget+Taxă 143 27 27 11 38 61 34 341
17 iul Locuri repartizate statistic 2018/2019 286   50 17 82 123   558
RROMI 1             1
Domenii prioritare de dezvoltare ale României                
Absolvenți de licee situate în mediul rural 2   1     3   6
Locuri destinate formării cadrelor didactice                
Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE 289   51 17 82 126   565
Taxă   48         68 116
Total români Buget+Taxă 289 48 51 17 82 126 68 681
18 iul Locuri repartizate statistic 2018/2019 405   72 18 110 160   765
RROMI 2         1   3
Domenii prioritare de dezvoltare ale României                
Absolvenți de licee situate în mediul rural 2   1     3   6
Locuri destinate formării cadrelor didactice                
Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE 409   73 18 110 164   774
Taxă   89         112 201
Total români Buget+Taxă 409 89 73 18 110 164 112 975
19 iul Locuri repartizate statistic 2018/2019 463   84 19 131 192   889
RROMI 2   1     1   4
Domenii prioritare de dezvoltare ale României                
Absolvenți de licee situate în mediul rural 2   2   2 3   9
Locuri destinate formării cadrelor didactice                
Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE 467   87 19 133 196   902
Taxă   132         136 268
Total români Buget+Taxă 467 132 87 19 133 196 136 1170

VIII. Ce faci după ce ești admis

 1. Calendarul confirmărilor pentru runda I, II.

 2. Care sunt pașii pe care candidatul trebuie să-i parcurgă la confirmare.

 3. Plata taxei de înmatriculare / taxei de școlarizare

  • Candidații admiși la buget vor avea de plătit taxa de înmatriculare, în valoare de 50 lei.
  • Candidații admiși pe locurile cu taxă vor achita prima tranșă din taxa de școlarizare, în valoare de 600 lei.
 4. Ce trebuie să facă acei candidați care, în urma redistribuirilor,  trec de la taxă la buget sau de la ID la IF.

 5. Informații despre procură, pentru cei care au nevoie.

 6. În cazul în care altă persoană decât candidatul solicită ridicarea dosarului de candidat are nevoie de procură.

IX. Metodologie și regulamente

Pot fi înscriși fără admitere la facultatea noastră laureații care au obținut premiile 1, 2, 3 de la olimpiadele școlare de științe exacte și discipline socio-umane naționale și internaționale!

X. Cazare

a. Cazare pe perioada admiterii

 • Pentru a beneficia de cazare, este necesară descărcarea și completarea cererii de cazare . Ulterior, cererea va fi trimisă prin email la: liliana.marciuc@uaic.ro sau ana.amariei@uaic.ro, până în ora 16.00 a fiecărei zile lucrătoare. Alternativ, poate fi adusă la Direcția Servicii Sociale Studențești (Căminul C12, camera 5 - Biroul Social).
 • Puteți beneficia de cazare în timpul admiterii în căminele C5 și C6 din complexul studențesc "Titu Maiorescu" și în căminul C2 din complexul studențesc "Târgușor Copou".
  Sunați până în ora 16.00 pentru a rezerva o cameră.
 • Tarifele de cazare pentru absolvenții de liceu care urmează să se înscrie la examenul de admitere sunt în cuantum de:
  • 25 lei/loc/zi în căminele C5 și C2 și
  • 15 lei/loc/zi în căminul C6.
 • Pentru studenții Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, care urmează să se înscrie la examenul de admitere, tarifele de cazare sunt de:
  • 20 lei/loc/zi în căminele C5 și C2 și respectiv
  • 10 lei/loc/zi în căminul C6.
 • Contact informații suplimentare: 0232 201102 / int. 2571

b. Informații despre cazarea din timpul anului universitar

 • Vă rugăm să acordați atenție la completarea fișei de înscriere la admitere.
 • Este necesar să bifați opțiunea referitoare la cazare:
  • a. dacă veți solicita cazare pe fișa de înscriere, atunci în cazul favorabil admiterii dumneavoastră, veți avea șansa să beneficiați de loc în cămin în anul universitar 2018 - 2019 în funcție de media de admitere și de numărul locurilor primite, cu condiția să nu aveți domiciliul stabil în municipiul Iași;
  • b. dacă nu veți solicita cazare pe fișa de înscriere, atunci se va considera că nu aveți nevoie de cazare în anul universitar 2018–2019.
 • Studenții orfani de ambii părinți, proveniți din casele de copii sau plasament familial beneficiază de prioritate în primirea unui loc de cazare.
 • După ce ați fost admiși la facultatea noastră, vă rugăm să vă informați pe site-ul facultății asupra subiectului cazare: studenții anului 1 se vor prezenta la facultate, într-o zi a lunii  septembrie 2018 la ora programată pentru a-și alege căminul și camera (vezi secțiunea cazare de pe site, respectiv programul de cazare).
 • Dacă sunteți un caz special (art 14. din Regulamentul de cazare) sau orfan de ambii părinți, proveniți dintr-o casă de copii sau dintr-un centru de plasament familial, în perioada 3–5 septembrie 2018, între orele 10.00-12.00, la cam D 207, parter,  corp D, veți prezenta un dosar care să conțină actele ce susțin cazul dumneavoastră (lista actelor se află pe site-ul facultății):
 • Studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau din centrele de plasament familial vor prezenta copii ale actelor de deces ale părinților sau adeverințe doveditoare de la casa de copii sau de la centrul de plasament.

Regulamentul Serviciilor pentru Studenti

XI. Date de contact cu privire la admitere

Adresa: Str. Toma Cozma, nr. 3, 700554, Iași, jud. Iași, România
 
Telefon:
 • 0232-201298 (comisie de admitere)
 • 0232-201028 (secretariat)

  E-mail: secretariat@psih.uaic.ro
 
Site-ul UAIC
 
Admitere.UAIC.ro

 

Actualizat: 19 iulie 2018
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației