arrow1 Acasă arrow1 Admitere arrow1 Admitere 2018 - studii de master arrow1 Admitere master iulie 2018  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi

Admitere 2018 - studii de master

Admitere Master iulie 2018 - numărul de locuri, calendar, taxe și acte necesare la înscriere

 • Număr de locuri pentru
  candidații români
   
 • Calendarul admiterii,
  sesiunea iulie 2018
   
 • Taxe
   
   
 • Acte necesare
  la înscriere
   
 • Situația cumulată
  a înscrierilor
  (inclusiv online)
 • Cazare
   
   
Domeniul de master PSIHOLOGIE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI TOTAL
Programul de studii Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului Psihologie clinică și psihoterapie Psihologie educațională și consiliere Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale Didactici aplicate pentru învățământul primar Educație timpurie Politici și management în educație
Denumire prescurtată EFCP PCP PEC DIPCS DAIP ET PME
Forma IF* IF* IF* IF* IF* IF* IF*
CANDIDAȚI ROMÂNI, UE ȘI SEE Locuri repartizate statistic 2018/2019 37 58 27 31 31 31 30 245
RROMI 1 0 0 0 0 0 0 1
Domenii prioritare de dezvoltare ale României 2 2 2 1 1 1 2 11
Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE 129 128 257
Taxă 50 50 100
Total români
Buget+Taxă
179 178 357
CANDIDAȚI ROMÂNI DE PRETUTINDENI Buget, cu bursă 2 2 0 2 0 0 0 6
Buget, fără bursă 0 0 0 1 0 0 0 1
Total buget români de pretudindeni 4 3 7
Taxă 2 2 4
Total români de pretudindeni,
Buget+Taxă
6 5 11

* IF = învățământ cu frecvență (zi)

Activitatea Perioada Interval orar Locația
Perioada de înscriere depunerea dosarelor) 16 – 20 iulie 2018 9-18 D III bis
21 iulie 2018 9-13

Afișarea rezultatelor (etapa I)

Rezultate în ordine alfabetică

25 iulie 2018 - Avizier+site facultate
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidații declarați ADMIȘI în etapa I 25-27 iulie 2018 9-12
13-16
D208

Afișarea rezultatelor (etapa II)

28 iulie 2018 - Avizier+site facultate
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidații declarați ADMIȘI în etapa II 30-31 iulie 2018 9-12
13-16
D208

Afișarea rezultatelor FINALE

1 august 2018 - Avizier+site facultate
Locurile rămase NEOCUPATE se vor scoate la concurs în Sesiunea Septembrie 2018!
Înscrierea 10 - 12 sep. 2018    
Selecția candidaților și afișarea rezultatelor 13 sep. 2018    

Taxa de înscriere la admitere

 • 200 lei/program primul dosar;
 • 100 lei/program al doilea dosar (în cazul în care se optează pentru a doua specializare în cadrul Facultății).

Taxă de școlarizare pentru anul I, an universitar 2018-2019:

 • 3.300 lei

Programul casieriilor din corp D (Casieria 1: parter - aripa dreaptă):

În curând
 • DIPLOMA de BACALAUREAT, obținută în România, în original sau ATESTAT de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • DIPLOMA de LICENȚĂ obținută în România și Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă în original sau atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • Candidații care au promovat examenul de licență, în sesiunea iunie-iulie 2018, pot prezenta la înscriere, în locul Diplomei de licență, Adeverința eliberată de facultate.
 • Candidații absolvenți de studii universitare de licență de la Universitățile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ).
 • Scrisoare de motivație.
 • Curriculum Vitae.
 • original* și fotocopie – Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau Pașaport (candidați din țările membre UE, SEE și Elveția).
 • original* și fotocopie – Certificat de naștere.
 • original* și fotocopie – Certificat de căsătorie sau document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • adeverința medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni care să menționeze starea de sănătate a candidatului).
 • În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință de la o formă de master, din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul.
 • două fotografii format 2/2,5.
 • chitanța de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultății sau agențiile BRD).
 • fișa de înscriere aflată în sala de înscrieri.
  OBS! Pentru a se reduce timpul de așteptare în sala de înscrieri, rugăm pe cei care au posibilitatea să o descarce de pe site și să vină cu ea completată: Fișa de înscriere master.
 • dosar plic.

NOTĂ: Întrucât candidații au dreptul să se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăți/instituții, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menționate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverință de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituție.


* se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Domeniul Specializarea Tip          
Români Rep.
Moldova
Români Rep.
Moldova
Români Rep.
Moldova
Români Rep.
Moldova
Români Romi Rep.
Moldova
PsihologieEvaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului (EFCP)IF                     
Psihologie clinică și psihoterapie (PCP)IF         
Relații umane și comunicare (RUC)IF         
Terapii de cuplu și de familie (TCF)IF         
Subtotal - domeniul Psihologie                     
Științe ale EducațieiDiagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale (DIPCS)IF                     
Didactici aplicate pentru învățământul primar (DAIP)IF         
Educație timpurie (ET)IF         
Politici și management în educație (PME)IF         
Subtotal - domeniul Științe ale Educației                      
TOTAL                     

CAZARE Septembrie 2018

În atenția candidaților la admiterea pe locurile Facultãții de Psihologie și Științe ale Educației:

1. Vă rugăm să acordați atenție la completarea fișei de înscriere la admitere.

2. Este necesar să bifați opțiunea referitoare la cazare:

a. dacă veți solicita cazare pe fișa de înscriere, atunci în cazul favorabil admiterii dumneavoastră, veți avea șansa să beneficiați de loc în cămin în anul universitar 2018 - 2019 în funcție de media de admitere și de numărul locurilor primite, cu condiția să nu aveți domiciliul stabil în municipiul Iași;

b. dacă nu veți solicita cazare pe fișa de înscriere, atunci se va considera că nu aveți nevoie de cazare în anul universitar 2018–2019.

3. Studenții orfani de ambii părinți, proveniți din casele de copii sau plasament familial beneficiază de prioritate în primirea unui loc de cazare.

4. După ce ați fost admiși la facultatea noastră, vă rugăm să vă informați pe site-ul facultății asupra subiectului cazare: studenții anului 1 se vor prezenta la facultate, într‑o zi a lunii  septembrie 2018 la ora programată pentru a-și alege căminul și camera (vezi secțiunea cazare de pe site, respectiv programul de cazare).

5. Dacă sunteți un caz special (art 14. din Regulamentul de cazare) sau orfan de ambii părinți, proveniți dintr-o casă de copii sau dintr-un centru de plasament familial,în perioada 1–5 septembrie 2018, între orele 10.00-12.00, la cam D 207, parter,  corp D, veți prezenta un dosar care să conțină actele ce susțin cazul dumneavoastră (lista actelor se află pe site-ul facultății).

6. Studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau din centrele de plasament familial vor prezenta copii ale actelor de deces ale părinților sau adeverințe doveditoare de la casa de copii sau de la centrul de plasament.
Actualizat: 11 iulie 2018
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației