arrow1 Pagină principală arrow1 Cercetare arrow1 Apariții editoriale arrow1 Ceobanu Ciprian  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Cărți publicate de cadrele didactice ale Facultății de Psihologie și Științe ale Educației

Ceobanu Ciprian

Pagina personală

Titlu: Învățarea în mediul virtual. Ghid de utilizare a calculatorului în educație
Autor: Ciprian Ceobanu, Prefață de Constantin Cucoș
Editura: Polirom, Iași
Anul apariției: 2016

Descriere:
În contextul folosirii tot mai largi a tehnologiei în viața de zi cu zi, profesorii se confruntă cu o serie de întrebări legate de introducerea dispozitivelor digitale în instituțiile de învățământ și de accentul pus pe instruirea asistată de calculator. Cum pot noile tehnologii să stimuleze procesul de învățare și să îmbunătățească performanțele elevilor și studenților? E-learning-ul și m-learning-ul  sunt mai eficiente decât învățarea clasică? Cum afectează mediul on-line capacitățile cognitive ale unei persoane? Pentru a răspunde la aceste întrebări, cadrele didactice trebuie să fie familiarizate cu mediile și comunitățile virtuale de învățare, să cunoască efectele în plan educativ ale rețelelor de socializare și standardele de calitate în e-learning. Lucrarea prezintă principalele aspecte ale folosirii calculatoarelor în procesul de învățământ, completându-și expunerile cu studii de caz și cu rezultate ale unor cercetări efectuate de specialiști din țară și din străinătate. Bazată pe cea mai recentă bibliografie din domeniu, Învățarea în mediul virtual se adresează atât profesorilor, cât și studenților care parcurg modulul de formare pentru cariera didactică.

   
Titlu: Dimensiuni ale rezilienței psihologice. Abordări teoretice și aplicative
Autor: Aurora Hrițuleac, Ciprian Marius Ceobanu  (coordonatori)
Editura: Pro Universitaria, București
Anul apariției: 2015

Descriere:
Volumul Dimensiuni ale rezilienței psihologice. Abordări teoretice și aplicative este rezultatul activității de cercetare a bursierilor doctorali și postdoctorali și a tutorilor grupei “Teorii și practici psihologice și educaționale. Dezvoltarea rezilientă și provocările societății actuale” din cadrul proiectului POSDRU  Inovare și dezvoltare în structurarea și reprezentarea cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC – doscpostdoc), derulat la Academia Română, Filiala Iași.
Conținutul și structura volumului au fost determinate de obiectivul general al acestei grupe de cercetare, acela de a studia, din perspectiva teoriilor și practicilor psihologice și educaționale și cu instrumentele acestora, problematica rezilienței psihologice atât în accepțiunea sa inițială, de caracteristică individuală, cât și, sau mai ales, în accepțiunea sa recentă de sumă de abilități și competențe dobândite în cursul unui proces dinamic și longitudinal, specific nu doar indivizilor ci și grupurilor  și comunităților.

   
Titlu: Forme ludice în activitățile curriculare și extracurriculare – aplicații în educația fizică și sport
Autori: Cezar Honceriu, Ciprian Ceobanu, Florin Petruț Trofin, Emilia Rugină, Viciu Tanase
Editura: PIM, Iași
Anul apariției: 2014

Descriere:
Cartea se adresează: studenților de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, și celor de la Pedagogia Învățământului Preprimar și Primar, tuturor celor care urmează modulul psiho-pedagogic, profesorilor de educație fizică și sport indiferent de ciclul școlar în care predau, antrenorilor și monitorilor sportivi, educatorilor (educatoarelor), institutori/institutoare, profesori pentru învățământul preșcolar și învățătorilor/învățătoarelor, profesori pentru învățământul primar care predau la grădinițe sau ciclul primar (conform funcțiilor didactice stabilite în Legea Educației Naționale nr. 1/2011), profesorilor suplinitori pe disciplina educație fizică și sport, părinților și tuturor celor care înțeleg importanța educației prin mijloace ludice.

   
Titlu: Psihosociologie școlară
Autori: Ștefan Boncu, Ciprian Ceobanu (coordonatori), Prefața de Constantin Cucoș
Editura: Polirom
Anul apariției: 2013

Descriere:
Zona de interes a acestei lucrări este largă, extensivă. De ea vor fi interesați atât teoreticienii din zona educației, ce vor găsi topici incitante, demne de a fi cunoscute sau aprofundate, dar și actorii sau decidenții educaționali ce vor afla răspunsuri sau vor reuși să gestioneze noi provocări pentru câmpul acțiunilor educaționale reale. De această lucrare vor beneficia studenții, cercetătorii, profesorii situați atât în mediul preuniversitar dar și în cel academic, publicul larg interesat de mersul și fenomenologia internă a școlii. (din Prefața de C. Cucoș)

   
Titlu: Introducere in managementul clasei de elevi (coautor)
Autori: Alois Gherguț, Ciprian Ceobanu, Georgeta Diac, Versavia Curelaru, Andrei Marian, Roxana Criu
Editura: Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza Iasi
Anul apariției: 2010

Descriere:
Zona de interes a acestei lucrări este largă, extensivă. De ea vor fi interesați atât teoreticienii din zona educației, ce vor găsi topici incitante, demne de a fi cunoscute sau aprofundate, dar și actorii sau decidenții educaționali ce vor afla răspunsuri sau vor reuși să gestioneze noi provocări pentru câmpul acțiunilor educaționale reale. De această lucrare vor beneficia studenții, cercetătorii, profesorii situați atât în mediul preuniversitar dar și în cel academic, publicul larg interesat de mersul și fenomenologia internă a școlii.

   
Titlu: Elaborarea și managementul proiectelor în serviciile educaționale. Ghid practic
Autori: Alois Gherguț, Ciprian Ceobanu
Editura: Polirom
Anul apariției: 2009

Descriere:
În contextul procesului de reorganizare și transformare a serviciilor educaționale din Romania, elaborarea și managementul proiectelor la nivelul instituțiilor școlare reprezintă una dintre prioritățile majore în dezvoltarea practicilor educaționale. Lucrarea oferă informații actualizate, utile pentru activitățile din sfera managementului proiectelor educaționale: caracteristicile generale și elaborarea unui proiect, criterii de selecție a propunerilor, instrumente pentru gestionarea eficientă a proiectelor. Prin tematica abordată, ghidul se adresează managerilor și specialiștilor din domeniul educațional, cadrelor didactice, precum și studenților de la facultățile de științele educației.

   
Titlu: Statistica in educatie
Autori: Laura Asandului, Ileana Niculescu-Aron, Ciprian Ceobanu
Editura: Universității „Al.I. Cuza” Iași
Anul apariției: 2008
   
Titlu: Abordări statistice și ipostaze educaționale ale modelului e-learning
Autori: Laura Asandului, Ciprian Ceobanu (coordonatori)
Editura: Universității "Al. I. Cuza" Iași
Anul apariției: 2007

Descriere:
Lucrarea scoate în evidență beneficiile e-learningului pentru învățământul superior, complementaritatea dintre modalitățile clasice și cele noi de învățare, oportunitatea și valențele cursurilor on-line, necesitatea restructurării obiectivelor și priorităților în învățare, specificitatea proiectării unor suporturi sau procese educaționale presupuse de învățarea digitală,  combinarea și continuitatea învățării electronice cu tehnologia multimedia, dificultățile evaluării prin intermediul dispozitivelor informatice. 
Cu acest volum, "chestiunea e-learning-ului nu mai rămâne ancorata in gândirea abstracta ci coboară pe pământ, venind cu un evantai de răspunsuri la cerințe foarte practice" Prof. univ. dr. C. Cucos

   
Titlu: Mentalități și structuri axiologice - o perspectivă psihologică
Autor: Ciprian Ceobanu
Editura: Universității "Al. I. Cuza" Iași
Anul apariției: 2005

Descriere:
Lucrarea de față își găsește rădăcinile în preocupări și încercări vechi materializate sub forma unei teze de doctorat. Această aplecare asupra mentalităților și a domeniului axiologic, de-a lungul unei perioade lungi de timp (un deceniu), mi-a permis să distilez câteva tendințe generale ale cercetărilor din sfera mentalităților și valorilor, dar, mai presus de toate, mi-a sporit numărul întrebărilor și incertitudinilor referitoare la o arie oricum dominată de multiple interogații. în plus, încercarea de a cuprinde cât mai multe opinii asupra domeniului în discuție fragmentează oarecum lucrarea și o fac mai greu de abordat. Acest lucru se datorează, pe de o parte, perspectivei abordate, predominant teoretică, și, pe de altă parte, refuzului de a cădea pradă unor speculații seducătoare dar puțin productive în contextul actual.

   

Pagina personală

 

Actualizat: 8 martie 2016
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației