arrow1 Pagină principală arrow1 Cercetare arrow1 Apariții editoriale arrow1 Diac Georgeta  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Cărți publicate de cadrele didactice ale Facultății de Psihologie și Științe ale Educației

Diac Georgeta

Pagina personală

Titlu: Introducere in managementul clasei de elevi
Autori: Alois Gherguț, Ciprian Ceobanu, Georgeta Diac, Versavia Curelaru, Andrei Marian, Roxana Criu
Editura: Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza Iasi
Anul apariției: 2010
ISBN: 978-973-703-591-2

Capitolul – Argumente pentru un management la clasei de elevi

Descriere:
Lucrarea de față se dorește a fi un real suport pentru cadrele didactice în devenire sau care sunt deja antrenate în programul diverselor tipuri de școli, pentru managerii instituțiilor școlare și ale altor structuri, sectoare sau organizații care sunt implicate în activități educaționale. Autorii consideră că dezbaterea unor subiecte de actualitate din domeniul managementului clasei de elevi, în perspectiva modernizării și racordării sistemului nostru de învățământ la standardele și orientările existente în alte țări dezvoltate, constituie o provocare profesională față de care oamenii responsabili ai școlii nu pot sta deoparte.
   
Titlu: Formarea continuă a cadrelor didactice în sistem e learning. Analize, principii, modele
Coord: Georgeta Diac
Editura: Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza" din  Iași
Anul apariției: 2009
ISBN: 978-973-703-410-6

Descriere: Volumul de față constituie rezultatul unuor activități de cercetarea și documentare efectutate timp de doi ani (2007-2008) de un grup de pedagogi și psihologi de la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”din  Iași  și de câțiva colaboratori externi, doctoranzi de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, dedicați studiului unora dintre subiectele analizate. Temele propuse în prezentul volumul  reprezintă  rezultatul unor activități incluse în proiectul de cercetare "Modele curriculare ale perfecționării psihopedagogice a personalului didactic din învățământul preuniversitar în sitem e-learning", proiect finanțat de CNCSIS.

   
Titlu: Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice
Autori: Bogdan Balan, Stefan Boncu, Simona Butnaru, Ciprian Ceobanu, Teodor Cozma, Carmen Cretu, Constantin Cucos (coordonator), Ion Dafinoiu, Georgeta Diac, Florin Frumos, Ovidiu Gavrilovici, Alois Ghergut, Luminita Iacob, Adrian Vicentiu Labar, Gianina Ana Masari, Constantin Moise, Mariana Momanu, Nicoleta Popa, Dorina Salavastru, Elena Seghedin, Liliana Stan.
Editura: Polirom, Iași
Colecția: Științele Educației. Structuri, conținuturi, tehnici
Anul apariției: 2008    
ISBN: 978-973-46-1089-1
Ediția a II-a revăzută și adăugită

Capitolul – Personalitatea cadrului didactic

Descriere:
Actualizată în conformitate cu noua tematică pentru perfecționarea cadrelor didactice, editia a doua a Psihopedagogiei pentru examenele de definitivare si grade didactice contine douazeci si cinci de capitole ce trateaza subiecte precum calitatea in educatie, educatia in societatea moderna, perspectiva epistemologica asupra pedagogiei si curriculumului scolar, succesul si insuccesul scolar sau educatia pentru diversitatea culturala. Fiecare capitol este conceput intr-o maniera interactiva si include teme si intrebari care evidentiaza aspectele esentiale ale problematicii abordate. Lucrarea este un suport indispensabil profesorilor atit in pregatirea pentru examenele de definitivare si grade didactice, cit si in pregatirea lectiilor, intocmirea unor materiale didactice sau a unor referate de specialitate.
   
Titlu: Formarea continuă a cadrelor didactice între tradițional și modern
Coord : Teodor Cozma și Georgeta Diac
Editura: Editura "Universității Alexandru Ioan Cuza" din  Iași
Anul apariției: 2008
ISBN: 978-973-703-380-2

Descriere: Volumul prezent reunește studii și articole pe tema formării continue, dezvoltată în cadrul unui Workshop Național, acțiune a proiectului de cercetare CNCSIS Modele curriculare ale perfecționării psihopedagogice a personalului didactic din învățământul preuniversitar în sistem e-learning. Destinată analizei modalităților de ameliorare a ofertei de perfecționare a cadrelor didactice din învățământul românesc, această acțiune a avut ca scop o abordare, din unghiuri variate, a noilor realități din domeniu. Volumul a fost conceput în două secțiuni: una care să ofere o perspectivă mai largă asupra formării continue, având în vedere atât noile schimbări din sistemul educațional, cât și principiile formării tradiționale și o a doua, care să conducă spre obiectivul de prim interes al proiectului – tehnologiile informaționale în educație și formare.

   

Pagina personală

 

Actualizat: 11 octombrie 2013
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației