arrow1 Pagină principală arrow1 Cercetare arrow1 Apariții editoriale arrow1 Gherguț Alois  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Cărți publicate de cadrele didactice ale Facultății de Psihologie și Științe ale Educației

Gherguț Alois

Titlu: Educația speciala. Ghid metodologic
Autor: Alois Gherguț, Luciana Frumos, Gabriela Raus 
Editura: Polirom 
Anul apariției: 2016

Descriere:
Educatia speciala este destinata tuturor copiilor cu dizabilitati care nu reusesc sa atinga un nivel de cunoastere si de comportament social corespunzator virstei lor in cadrul invatamintului obisnuit. Volumul acopera proiectarea didactica pentru o mare diversitate de discipline, tipuri de lectii, jocuri si activitati recuperatorii din programele de terapie complexa si integrata, fiind centrat pe prezentarea unor proiecte didactice pentru elevii cu deficiente de intelect, de auz sau de vedere. Este primul ghid de pe piata editoriala autohtona care prezinta intr-o maniera exhaustiva procesul de proiectare didactica dupa toate rigorile psihopedagogice si metodologice, venind in intimpinarea unor nevoi reale ale cadrelor didactice in formare sau active in reteaua scolara.

   

Titlu: Educatia incluziva si pedagogia diversitatii
Autor: Alois Gherguț
Editura: Polirom
Anul apariției: 2016
Format: print si eBook (ePub sau PDF)

Descriere:
Problematica cerintelor speciale in educatie si asigurarea de sanse egale la educatie si formare pentru toti copiii au devenit o preocupare prioritara pentru specialistii din sistemul de invatamint romanesc, in contextul promovarii principiilor educatiei pentru toti si al normalizarii vietii persoanelor cu cerinte speciale. Urmind linia precedentelor editii, intitulate Psihopedagogia persoanelor cu cerinte speciale, volumul sintetizeaza principalele aspecte ale politicilor si practicilor educationale destinate elevilor cu cerinte speciale si aduce unele clarificari necesare cu privire la fondul teoretic al incluziunii scolare. Totodata, isi propune sa ofere solutii pentru proiectarea si aplicarea programelor educationale desfasurate in scolile incluzive, venind astfel in ajutorul cadrelor didactice si al specialistilor care sustin aceste practici.

   

Titlu: Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri și examene de obținere a gradelor didactice
Autor: Alois Gherguț
Editura: Polirom
Anul apariției: 2013 (ediția a III-a)
Format: print si eBook (ePub sau PDF)

Descriere:
Orice demers de integrare a persoanelor cu cerinte educative speciale trebuie sa porneasca de la schimbarea mentalitatilor – conditie esentiala pentru crearea unui cadru conceptual in asistenta acestor persoane si a unor servicii de evaluare si expertiza corespunzatoare. Volumul ofera atit o prezentare a institutiilor, metodelor si instrumentelor de interventie, cit si materiale cu caracter practic: fise, protocoale si grile dupa care se realizeaza evaluarea si expertiza copilului cu dizabilitati. La acestea se adauga un glosar de termeni frecvent utilizati in psihopedagogia speciala. In noua editie, au fost actualizate capitolele referitoare la cadrul conceptual, stadiul actual si tendintele privind reabilitarea, educatia si asistenta persoanelor cu cerinte speciale, psihodiagnoza copiilor cu cerinte speciale, incluziunea scolara, noile tehnologii informatice si educatia speciala, sistemele de comunicare alternativa si augmentativa si instrumentele de lucru. Noile atitudini fata de conditia sociala, materiala si umana a persoanelor cu dizabilitati sau aflate in dificultate sint astfel amplu reflectate.

   

Titlu: Evaluare și intervenție psihoeducațională. Terapii educaționale, recuperatorii și compensatorii
Autor: Alois Gherguț
Editura: Polirom
Anul apariției: 2011

Descriere:
Activitatea specialistilor din domeniul serviciilor subsumate psihopedagogiei speciale se fundamenteaza pe trei componente distincte: evaluare si diagnostic, elaborarea strategiilor si formelor de interventie, aplicarea propriu-zisa a etapelor interventiei. De aici necesitatea constituirii unor echipe de specialisti care sa integreze diferitele tipuri de competente profesionale necesare implementarii programelor de interventie individualizate. Prin temele abordate si perspectiva ampla, volumul sustine actiunea in echipe de specialisti si sintetizeaza cele trei elemente amintite intr-o paradigma centrata pe persoana, valorificand noile orientari in domeniu si accentuand rolul individului in puzzle-ul comunitar si social din care face parte.

   

Titlu: Introducere in managementul clasei de elevi
Autori: Alois Gherguț, Ciprian Ceobanu, Georgeta Diac, Versavia Curelaru, Andrei Marian, Roxana Criu
Editura: Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza Iasi
Anul apariției: 2010

Descriere:
Lucrarea de față se dorește a fi un real suport pentru cadrele didactice în devenire sau care sunt deja antrenate în programul diverselor tipuri de școli, pentru managerii instituțiilor școlare și ale altor structuri, sectoare sau organizații care sunt implicate în activități educaționale. Autorii consideră că dezbaterea unor subiecte de actualitate din domeniul managementului clasei de elevi, în perspectiva modernizării și racordării sistemului nostru de învățământ la standardele și orientările existente în alte țări dezvoltate, constituie o provocare profesională față de care oamenii responsabili ai școlii nu pot sta deoparte.
   

Elaborarea si managementul proiectelor in serviciile educationale. Ghid practic

Titlu: Elaborarea și managementul proiectelor în serviciile educaționale. Ghid practic
Autori: Alois Gherguț, Ciprian Ceobanu
Editura: Polirom
Anul apariției: 2009

Descriere:
În contextul procesului de reorganizare și transformare a serviciilor educaționale din Romania, elaborarea și managementul proiectelor la nivelul instituțiilor școlare reprezintă una dintre prioritățile majore în dezvoltarea practicilor educaționale. Lucrarea oferă informații actualizate, utile pentru activitățile din sfera managementului proiectelor educaționale: caracteristicile generale și elaborarea unui proiect, criterii de selecție a propunerilor, instrumente pentru gestionarea eficientă a proiectelor. Prin tematica abordată, ghidul se adresează managerilor și specialiștilor din domeniul educațional, cadrelor didactice, precum și studenților de la facultățile de științele educației.

   

Titlu: Management general și strategic în educație. Ghid practic
Autor: Alois Gherguț
Editura: Polirom
Anul apariției: 2007

Descriere:
Contextul actual al descentralizării, prin redistribuirea responsabilităților, a autorității decizionale, a răspunderii publice și a resurselor de la nivelul central către nivelul local, presupune o nouă abordare a managementului în instituțiile și organizațiile care oferă servicii educaționale, adică un nou tip de manager. Lucrarea are o dimensiune practică semnificativă și satisface nevoia de informație actualizată în domeniul managementului educațional, conținând sugestii și exemple pentru activitățile din instituțiile de profil. Persoanelor antrenate în activitatea serviciilor educaționale li se furnizează astfel nu doar un sprijin teoretic, ci și un ghid practic de acțiune.

   

Dictionar de kinetoterapie

Titlu: Dicționar de kinetoterapie
Autori: Constantin Albu, Alois Gherguț, Mihai Albu
Editura: Polirom
Anul apariției: 2007

Descriere:
În cei aproximativ 500 de termeni ai lucrării, autorii sintetizează, clarifică și actualizează multitudinea de informații din domeniu, urmărind să răspundă atât nevoii de informare, cât și celei de formare de deprinderi și competențe necesare în relația cu pacienții care prezintă diferite afecțiuni motrice. Terminologia de specialitate actualizată, prezentarea modalităților concrete de intervenție în recuperarea medicală și kinetoterapeutică a persoanelor cu afecțiuni și tulburări motrice recomandă dicționarul tuturor categoriilor de specialiști care desfășoară activități de recuperare, asistență, intervenție și sprijin pentru persoanele cu afecțiuni neurologice sau care afectează componentele motrice ale persoanei.
   

Psihopedagogia persoanelor cu cerinte speciale. Strategii diferentiate si incluzive in educatie

Titlu: Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale. Strategii diferențiate și incluzive în educație
Autor: Alois Gherguț
Editura: Polirom
Anul apariției: 2006

Lucrarea sintetizează și clarifică problemele fundamentale legate de asistența, educația și integrarea socioprofesională a persoanelor cu cerințe speciale, răspunzând nevoii de informare și de formare de deprinderi și competențe necesare pentru proiectarea și implementarea programelor didactice. Terminologia de specialitate actualizată, aspectele privind organizarea sistemului și programelor educaționale incluzive ori prezentarea modalităților concrete de intervenție în educația și asistența elevilor cu dizabilități, cu dificultăți de învățare sau proveniți din medii sociale defavorizate recomandă volumul tuturor categoriilor de specialiști care desfășoară activități de educație, asistență și sprijin pentru persoane cu cerințe educaționale speciale sau aflate în situații de risc.
   

Titlu: Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri și examene de obținere a gradelor didactice
Autor: Alois Gherguț
Editura: Polirom
Anul apariției: 2005 (ediția I), 2007 (ediția a II-a)

Descriere:
Instituțiile, metodele și instrumentele de intervenție necesare în asistența persoanelor cu cerințe educative speciale - toate acestea sunt excelent sintetizate în volumul de față, elaborat și structurat în acord cu cele mai moderne și actuale concepții în materie de pregătire a personalului de specialitate și a cadrelor didactice. Caracterul său profund practic este dat îndeosebi de fișele, protocoalele și grilele după care se realizează evaluarea și expertiza în special a copilului cu dizabilități, precum și de glosarul de termeni frecvent utilizați în psihopedagogia specială.

Titlu: Managementul serviciilor de asistență psihopedagogică și socială. Ghid practic
Autor: Alois Gherguț
Editura: Polirom
Anul apariției: 2003

Descriere:
Lucrarea reprezintă un reper important și un sprijin real pentru mai multe categorii de specialiști, începând cu managerii din domeniul psihopedagogic, care își desfășoară activitatea în instituții publice sau aflate sub tutela unor organizații neguvernamentale, cadre didactice, persoane care desfășoară activități în instituții de asistență și ocrotire aflate în subordinea consiliilor locale, studenți, voluntari etc. Cartea își demonstrează utilitatea practică, deoarece satisface nevoia de informație actualizată managementului serviciilor sociale, oferind sugestii și exemple concrete pentru activitățile din instituțiile de profil.

Titlu: Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale. Strategii de educație integrată
Autor: Alois Gherguț
Editura: Polirom
Anul apariției: 2001

Descriere:
"Este timpul ca printr-o serie de cercetări și activități de cercetare-acțiune să intervenim pe toate căile, astfel încât să formăm la viitorii profesori și educatori imaginea reală a ceea ce însemna și, în același timp, să atragem atenția părinților și cadrelor didactice asupra necesității și avantajelor educației integrate." (Alois Gherguț)

Titlu: Psihopedagogie specială. Ghid practic pentru învățământul la distanță
Autori: Cristina Neamțu, Alois Gherguț
Editura: Polirom
Anul apariției: 2000

Descriere:
Lucrarea este concepută în acord cu programa de pregătire continuă și cu tehnica învățământului deschis la distanță și prezintă într-un limbaj accesibil toate categoriile de informații necesare asigurării unei acțiuni educative eficiente și moderne: terminologia de specialitate, legislația românească și internațională, descrierea clinică a principalelor categorii de persoane cu cerințe educative speciale și a specificului dezvoltării lor, etapele introducerii/generalizării educației integrate, elemente de management al integrării, modalități de intervenție în educația și asistența copiilor cu cerințe educative speciale etc.

Titlu: Introducere în problematica educației integrate
Autori: Alois Gherguț, Teodor Cozma
Editura: Spiru Haret
Anul apariției: 2000

Descriere:
Una din primele publicații în limba română despre integrarea copiilor cu cerințe speciale în programul școlilor obișnuite. Ideea educației integrate a apărut ca o reacție firească a societății la obligația acesteia de a asigura cadrul necesar și condițiile impuse de specificul educației persoanelor cu cerințe educative.

Pagina personală

 

Actualizat: 21 octombrie 2016
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației