arrow1 Pagină principală arrow1 Cercetare arrow1 Apariții editoriale arrow1 Massari Gianina  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Cărți publicate de cadrele didactice ale Facultății de Psihologie și Științe ale Educației

Massari Gianina-Ana

Pagina personală

CALITATE, INOVARE, COMUNICARE IN SISTEMUL DE FORMARE CONTINUA A DIDACTICIENILOR DIN INVATAMANTUL SUPERIOR. GHIDURI DE BUNE PRACTICI

Editor: Ministerul Educatiei Nationale
Editura MatrixRom Bucuresti
Anul aparitiei: 2013

ISBN: 978-606-25-0034-4

   

KNOWLEDGE BASED SOCIETY: TEACHING PROFESSION CHALLENGES 
Eds.: Elena Seghedin, Gianina-Ana Masari
Editura Institutul European, Iași.
Publicată în parteneriat cu Academia Română (filiala Iași).
Anul apariției: 2013

ISBN: 978-973-611-970-5
   

SALVAȚI COPIII DE ABANDON ȘI NEINTEGRARE - Ghid de bune practici 
Coord. Laurențiu Șoitu
capitolul Vademecum în consiliere
Autoare: Ana Maria Hojbotă, Gianina Masari, Carmen Rusu, Magda Samoilă
Anul apariției: 2013, pp. 157 – 184    
Editura Institutul European, Iași.

ISBN: 978-973-611-973-6, pag. 232
   

CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE PENTRU TOȚI - Ghid de bune practici 
Coord. Laurențiu Șoitu
Capitolul: Vademecum în consilierea elevilor cu CES
Autoare: Ana Maria Hojbotă, Gianina Masari, Carmen Rusu, Magda Samoilă
Anul apariției: 2013, pp. 127 – 150
Editura Institutul European, Iași.    

ISBN: 978-973-611-974-3, pag. 186
   

4D ÎN EDUCAȚIE
Coord. Laurențiu Șoitu
Capitolul: Exemple de bune practici
Autoare: Gianina Masari
Anul apariției: 2013, pp.357 – 362
Editura Institutul European, Iași.    

ISBN:978-973-611-972-9, pag. 383
   

TEORIA ȘI PRACTICA INSTRUIRII ȘI A EVALUĂRII
Autoare: Gianina-Ana Masari, Elena Seghedin
Editura  Performantica
Anul apariției: 2012
ISBN : 978-973-702-737-5
Descriere:
Lucrarea se adresează tuturor celor care urmează programe didactice de formare inițială și continuă propunând elemente de fundamentare teoretică pentru demersurile de (auto)instruire și evaluare în demersurile didactice întreprinse de practicieni.

   

Titlu: Ghid de practică pedagogică în învățământul primar (autor)
Editura: Performantica, Iași
Anul apariției: 2009
ISBN 978-973-730-678-4

Descriere
Lucrarea cuprinde precizări privind cadrul legal de desfășurare a practicii pedagogice, dorind familiarizarea viitoarelor cadre didactice cu documentele normative, etapele de organizare a practicii pedagogice, modele de fișe de asistență, analiză și evaluare, câteva jaloane structurale necesare conceperii unor planificări calendaristice, proiectări de unități de învățare și proiecte de lecție și elemente generale de desfășurare a activităților extracurriculare.

   

PSIHOPEDAGOGIE PENTRU EXAMENELE DE DEFINITIVARE ȘI GRADE DIDACTICE
Autori: Bogdan Balan, Stefan Boncu, Simona Butnaru, Ciprian Ceobanu, Teodor Cozma, Carmen Cretu, Constantin Cucos (coordonator), Ion Dafinoiu, Georgeta Diac, Florin Frumos, Ovidiu Gavrilovici, Alois Ghergut, Luminita Iacob, Adrian Vicentiu Labar, Gianina Ana Masari, Constantin Moise, Mariana Momanu, Nicoleta Popa, Dorina Salavastru, Elena Seghedin, Liliana Stan.
Editura: Polirom, Iași
Colecția: Științele Educației. Structuri, conținuturi, tehnici
Anul apariției: 2008    
ISBN:     978-973-46-1089-1
Ediția a II-a revăzută și adăugită

Descriere:
Actualizată în conformitate cu noua tematică pentru perfecționarea cadrelor didactice, editia a doua a Psihopedagogiei pentru examenele de definitivare si grade didactice contine douazeci si cinci de capitole ce trateaza subiecte precum calitatea in educatie, educatia in societatea moderna, perspectiva epistemologica asupra pedagogiei si curriculumului scolar, succesul si insuccesul scolar sau educatia pentru diversitatea culturala. Fiecare capitol este conceput intr-o maniera interactiva si include teme si intrebari care evidentiaza aspectele esentiale ale problematicii abordate. Lucrarea este un suport indispensabil profesorilor atit in pregatirea pentru examenele de definitivare si grade didactice, cit si in pregatirea lectiilor, intocmirea unor materiale didactice sau a unor referate de specialitate.
   

GHIDUL MANAGERULUI DE PROIECT
Autori:  Gianina Masari, Viorel Boboc
Editura: Star Tipp, Slobozia. Colecția Didactica, Ialomița. 
Anul apariției: 2007
ISBN: 978-973-8134-53-9

   

CALITATEA CONTEXTULUI SOCIAL ȘI DEZVOLTAREA APTITUDINALĂ A ADOLESCENȚILOR SUBREALIZAȚI ȘCOLAR
Autor: Gianina-Ana Masari
Editura: Editura Didactică și Pedagogică, București
Anul apariției: 2006
ISBN (10):973-30-1625-X
ISBN (13): 978-973-30-1625-0
Prefața de Carmen Crețu.

Descriere:
Autoarea configurează primul discurs românesc, amplu, sistematizat, coerent și competent asupra fenomenului subrealizării școlare, ca subdomeniu al excelenței aptitudinale. Lucrarea se remarcă prin următoarele contribuții la dezvoltarea literaturii consacrate temei subrealizării școlare a elevilor supradotați: realizarea unei tipologii psihocomportamentale a subrealizaților cu potențial aptitudinal înalt, perspectiva longitudinală istorică asupra perceperii fenomenului underachievement în cercetarea internațională, identificarea și prezentarea unor programe de asistență educațională și de consiliere, sugestii utile pentru inițierea unor programe autohtone, sugestii sistematizate pe coordonatele unui ghid practic pentru profesori și părinți și pot fi valorificate nu numai din perspectiva didactică, ci și din cea a politicilor educaționale.

   

INTRODUCERE ÎN CONSILIERE ȘCOLARĂ
Autor: Gianina Masari
Editura: Speranța, Iași
Anul apariției: 2005
ISBN: 973-8425-05-0
Prefața de Elena Seghedin.

Descriere:
Dedicată specialiștilor în domeniu, respectiv profesorilor consilieri, dar nu numai, cartea se definește ca introducere în tematicile obligatorii ale acestui tip de activitate educațională. Pornind de la ideea că re-formarea statutului profesional al educatorului presupune căutări în ce privește alinierea la standarde de competență și de responsabilizare demult acceptate în majoritatea țărilor europene și S.U.A., autoarea încearcă să regrupeze abilitățile și atitudinile necesare unui profesor consilier pentru a determina un portret al acestuia. Lucrarea devine utilă și pentru demersurile de formare profesională și de auto-perfecționare.

   

REPERE MANAGERIALE ALE STRATEGIEI DE PROIECT   
Autori: Gianina Masari, Viorel Boboc 
Editura: Speranța, Iași
Anul apariției: 2005
ISBN: 973-8425-06-9

   

Traducere
COPIII SUPRADOTAȚI. EDUCAȚIE, DEZVOLTARE EMOȚIONALĂ ȘI ADAPTARE SOCIALĂ
Autor: Yolanda Benito Mate
Traducere: Mihaela Sirotta, Gianina Massari, Mihaela Grigore, Laura Dumbraveanu. Prefața de Carmen Crețu.
Editura: Polirom, Iași
Anul apariției: 2003
ISBN: 973-683-661-4

Descriere:
În România, identificarea și stimularea talentelor se fac încă după vechile metode moștenite din perioada comunistă, de antrenare a talentelor cu prioritate în vederea competițiilor școlare aici și acum, gen olimpiadă. Modelul de îmbogățire psihopedagogică și socială, propus în această carte de prestigioasa cercetătoare spaniolă Yolanda Benito, mizează pe sensibilizarea părinților și educatorilor în stimularea copiilor supradotați, adresându-se direct celor implicați, avertizând chiar publicul larg cu privire la riscurile diverselor demersuri de politică educațională coordonate inadecvat. Cercetările recente invocate, studiile de caz și mărturiile, renunțarea la detaliile metodologice și la limbajul ultraspecializat sunt elemente ce fac lectura deosebit de accesibilă, atractivă, fiecare cititor regăsindu-se pe sine, fie în ipostaza de virtual subiect, fie de părinte, educator, prieten sau coleg.

Cuprins: Definirea si delimitarea conceptelor • Modele de inteligenta si supradotare • Dezvoltarea cognitiva si aspectele calitative ale inteligentei • Personalitatea • Identificarea copilului supradotat • Transformarile emotionale si problematica adaptarii la elevii supradotați • Interventii educative generale • Pregatirea profesorilor pentru educarea copiilor supradotați
   

CONSILIERE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ
Autori: Dan Butnaru, Marinela Gulei, Anca Hardulea, Aurel Hodorogea, Magdalina Ioachim, Gianina Masari, Ileana Savinescu, Elena Vlasie, Doru Vlasov
Editura: Spiru Haret, Iași
Anul apariției: 1998 (ediția I), 1999 (ediția a II-a)
ISBN: 973-9259-70-7

Descriere:
Lucrarea oferă clarificări conceptuale și informații privind structura și conținutul activității de consiliere și orientare, sugestii privind desfășurarea orelor din cadrul acestei arii, stabilește principiile generale pe care trebuie să le respecte profesorul de consiliere în intervenția sa și elemente privind competența acestuia. Lucrarea are un grad mare de adresabilitate, venind în sprijinul tuturor cadrelor didactice.

Pagina personală

 

Actualizat: 31 iulie 2014
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației