arrow1 Pagină principală arrow1 Cercetare arrow1 Apariții editoriale arrow1 Șoitu Laurențiu  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Cărți publicate de cadrele didactice ale Facultății de Psihologie și Științe ale Educației

Șoitu Laurențiu

Titlu: Communication in Adult Education (coord.)
Editura: Institutul European
Anul apariției: 2003

Descriere:
In the "learning society" the need for adult education is an increasing one because everyone are forced to update their competencies in order to be able to manage the entire social, technological and informational accelerated changes. Therefore we need specialised trainers in adult education field able to provide the necessary quality of training, as it is stipulated in one of the six key messages of the European Commisions Memorandum on Lifelong Learning (Oct. 2000).

Titlu: Instituții de educație a adulților. Atribuții și competențe
Editura: "Spiru Haret"
Anul apariției: 2003

Descriere:
Prezentarea volumului este pentru noi, cei implicați în construcția evenimentului, prilej de a vorbi despre manifestarea care l-a generat (volumul reunește lucrările Conferinței Internaționale "Instituții de Educație a Adulților") dar și despre conținutul dobândit printr-o remarcabilă contribuție a unor personalități europene ale educației permanente .

Titlu: Philosophy of communication
Editura: Institutul European
Anul apariției: 2001

Descriere:
If it is true that no communication can exist without a sender, it is also true that it cannot survive without a receiver. Moreover, we are trying to prove that it is almost impossible to establish which one of them had the initiative. Being an inter-relating, communication benefits by a transactional image, replacing the linear one .

Titlu: Pedagogia comunicării
Editura: Institutul European
Anul apariției: 2001

Descriere:
Dacă este adevărat că nu există communicare fără emițător, la fel de adevărat este că acesta nu poate ființa fără receptor. În plus, încercăm să demonstrăm că este aproape imposibil de stabilit cine dintre cei doi a avut inițiativa. Fiind vorba de o interrelaționare, comunicarea beneficiază de o imagine tranzacțională, înlocuind-o pe cea liniară.

Titlu: Agesivitatea în școală
Editura: Institutul European
Anul apariției: 2001

Descriere:
Volumul de față ilustrează atât multiplele interacțiuni cât și efectele diverse, la nivelul elevilor și profesorilor. A vorbi despre agresivitate ca fenomen cu semnificații strict negative și, mai ales, ca exclusiv dependent subiectul devenit agresiv este un demers limitativ, cel puțin din perspectiva educației. Ca urmare, volumul are în vedere structurile psihologice fundamentale și, pe acest temei, mediul de formare a conduitelor agresive .

Titlu: Consiliere familială (fișe)
Editura: Institutul European
Anul apariției: 2001

Descriere:
În volumul de față, prioritate au problemele părinților, în calitatea lor esențială de educatori. Așadar, gândim că noi părinții, profesorii, prelații, într-un cuvânt adulții, ne orientăm, sistematic și permanent, spre noi înșine pentru că, implicit, să fim alături de cei care ne vor lua locul. Ne adresăm tuturor pentru că prin cuvântul, fapta și comportamentul nostru fiecare poate zidi ori dărâma, stimula ori inhiba, bucura sau întrista, motiva ori descuraja, chema ori alunga, aduna sau risipi voința și așteptarea celor din jur.

Titlu: Pedagogia comunicării
Editura: Didactică și Pedagogică
Anul apariției: 1997

Descriere:
Lucrarea pe care o înfăptuiesc, cu dăruire și perseverență, casele personalului didactic, seminariile pedagogice și mulți dintre cercetători de stimulare și orientare a activităților de inovare și perfecționare a învățământului nostru este și va rămâne trebuitoare și după ce se va lansa o reformă filosofico-pedagogică vizând orizontul 2020 și având coerența și mijloacele necesare.(Prof.univ. Dr. George Văideanu)

Titlu: Comunicare și acțiune
Editura: Institutul European
Anul apariției: 1997

Descriere:
"Galii îl reprezentau pe Hercule - simbolul puterii - ca pe un bărbat bătrân - semn al înțelepciunii - care trage după sine o mulțime de oameni ale căror urechi sunt legate cu lanțuri de aur de limba eroului. Toți exprimă bucurie și plăcere, admirație și venerație pentru cel care i-a subjugat. Imaginea vorbește despre convingerea lor" că forța fizică nu înseamnă nimic în comparație cu puterea cuvântului.

Titlu: Comunicare și educație
Editura: Spiru Haret
Anul apariției: 1996

Descriere:
Comunicarea umană este definită și înțeleasă numai ca relație interpersonală în care oamenii dau sens și valoare mesajului primit. Dacă învățarea este "asimilarea informațională succedată de acomodare sau restructurare operațională", așa cum o definește Jean Piaget, atunci comunicarea este premisă, sursă, mijloc și efect al educației.

Titlu: Retorică Audio-Vizuală
Editura: Cronica
Anul apariției: 1993

Descriere:
Încadrându-se prin mass media în întregul sistem de comunicare umană, problematica lucrării are o vastă anvergură social-istorică, psihologică și social-politică.

Titlu: Aspecte educaționale ale limbajului audio-vizual
Editura: Universității "Al. I. Cuza" Iași
Anul apariției: 1993

Descriere:
Epoca noastră este, prin excelență, a emancipării sociale, politice și culturale. Caracterul definitoriu al democratizării culturii izvorăște dintr-o politică ce are ca scop accesul larg la cultură al maselor. Este elementul prin care afirmarea umanismului și democrației înseamnă nu doar crearea unui cadru propice, favorabil de răspândire a culturii, ci, în egală măsură antrenarea maselor la promovarea și dezvoltarea valorilor.

 

Actualizat: 1 Noiembrie 2007
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației