arrow1 Pagină principală arrow1 Cercetare arrow1 Apariții editoriale arrow1 Stan Liliana  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Cărți publicate de cadrele didactice ale Facultății de Psihologie și Științe ale Educației

Stan Liliana

Pagina personală

Titlu: Pedagogia preșcolarității și școlarității mici
Autor: Liliana Stan
Editura: Polirom
Anul apariției: 2014

Descriere:
Pedagogia prescolaritatii si scolaritatii mici constituie un instrument de lucru util cadrelor didactice care desfasoara activitati cu copiii de virsta mica, studentilor aflati in curs de profesionalizare in domeniu, profesorilor din universitati implicati in formarea viitorilor specialisti din gradinite si scoli primare, precum si decidentilor din domeniul politicilor educationale. Volumul analizeaza actualul context socioeducational de modelare a personalitatii copiilor, prezinta principiile activitatii pedagogice desfasurate cu copiii de virsta mica si evidentiaza specificul componentelor curriculumului invatamintului prescolar si primar (finalitatile si continuturile formarii, metodologia didactica, cu accent pe metodele de comunicare, evaluarea didactica). Materialul include si valoroase instrumente practice: fise de observatie a copilului si a grupului de copii, proiecte didactice.

   
Titlu: Fundamente ale succesului educațional
Autor: Liliana Stan
Editura: Fundației AXIS
Anul apariției: 2004

Descriere:
Succesul face parte din categoria valorilor capabile să rețină atenția atunci când se materializează propriu-zis, dar nu mai puțin în situația în care lipsește, caz în care se instituie eșecul. În acțiunea educativă (deși faptul este valabil pentru toate tipurile de acțiune), interesul pentru eșec se explică, de fapt, prin dorința de a-l evita, de a nu-i permite configurarea, respectiv prin intenția de a facilita reușita pentru toate categoriile de persoane angrenate în formare. În interiorul universului nelimitat al înnoirilor din sfera de manifestare a educatului și educatorului, aceștia devin sau, în orice caz, își propun devenirea, dar, este semnificativ de reținut, se vizează constant devenirea întru succes și nu întru eșec; succesul este reprezentat ca sinteză a binelui, adevărului și frumosului.

Titlu: Elemente de didactica geografiei
Autori: Liliana Stan (coordonator), ....
Editura: Polirom
Anul apariției: 2003

Descriere:
Schimbarile survenite in ultimul timp in invatamint, in general, si in predarea disciplinei de geografie, in special, au facut necesara aceasta lucrare, un ghid practic pentru orice profesor de specialitate. Schimbari din programa scolara, planuri de invatamint, programarea orientativa a lectiilor, exercitii de evaluare, sfaturi pentru profesorii de geografie si un mic dictionar de termeni psihopedagogici - nimic nu-i este de prisos profesorului de la catedra, fie acesta incepator, fie cu ani de experienta in spate.

Titlu: Problema idealului. Perspective moral-pedagogice
Autor: Liliana Stan
Editura: Universității "Al. I. Cuza" Iași
Anul apariției: 2003

Descriere:
Mai limpede decât în urmă cu cățiva ani se poate constata acum ce catastrofe latente sau manifestate au fost generate de deformarea și falsificarea idealurilor. Folosirea abuzivă a idealurilor, față de care mai ales oamenii tineri și receptivi, a fost dintotdeauna apanajul unor demagogi și dicatatori influenți care, apelând la cele mai înalte idealuri, nu au făcut altceva decât să le distrugă. [...] Nu există pericol mai mare decât acela acela de a distruge valori, cum sunt omenia ori iubirea aproapelui, acționând chiar în numele acestora. Wolfgang Kraus

Titlu: Educație și valori. Valori educaționale românești în context european
Autor: Liliana Stan (coordonator)
Editura: Spiru Haret
Anul apariției: 1997

Descriere:
Lucrarea cuprinde câteva studii filosofice, pedagogice, sociologice, psihologice și didactice despre un referențial tematic de actualitate perenă: problema valorilor. Constituind substanța culturii, valorile nu-și schimbă esența, dar își modifică pozițiile neâncetat, structurând ierarhii inedite în diverse contexte și în modalități inefabile. Dinamica scărilor valorice devine obiect de investigație multidisciplinară și constituie materie încorporată educațional. Provocările lumii actuale sunt receptate în ultimă instanță ca provocări valorice.

Titlu: Ghidul tânărului profesor
Autor: Liliana Stan, Adina Andrei
Editura: Spiru Haret
Anul apariției: 1997

Descriere:

Concepută ca ghid al tânărului profesor, cartea inventariază răspunsurile esențiale ce se pot formula pe marginea problemelor cel mai des întâlnite în activitatea curentă școlară și extrașcolară a cadrului didactic. Evidențierea unor instrumente de utilitate practică reprezintă pretextul provocării reflecției educatorilor cu puțină experiență în legătură cu noile contexte ale formării copiilor și tinerilor. Cartea îi sugerează tânărului profesor să mediteze asupra faptului că școala este a elevilor și menirea actuală a acesteia implică formarea pentru autoformare. În condițiile instituirii unui învățământ pentru toți, școala trebuie să se adreseze fiecăruia și, mai cu seamă, trebuie să-și fundamenteze oferta curriculară din punct de vedere pedagogic, sociologic, psihologic și moral-deontologic.

Pagina personală

 

Actualizat: 28 ianuarie 2015
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației