arrow1 Pagină principală arrow1 Cercetare arrow1 Apariții editoriale arrow1 Tobolcea Iolanda  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Cărți publicate de cadrele didactice ale Facultății de Psihologie și Științe ale Educației

Tobolcea Iolanda

Titlu: Terapia logopedică. Implementarea mijloacelor informatice
Autor: Iolanda Tobolcea, Adina Karner-Huțuleac
Editura: Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, colecția Științele Educației
Anul apariției: 2010
ISBN: 978-973-703-555-4

Descriere:
Folosirea tehnologiei informației și comunicării (TIC) nu este un scop în sine, ci un mijloc de a satisface anumite cerințe prin care procesul de învățare devine din ce în ce mai personalizat, individualizat și eficient. Obiectivele noastre principale sunt: de a planifica eficient și de a efectua activități terapeutice accesibile copilului cu dizabilități, de a încuraja progresul, precum și consistența acestuia într-o varietate de situații.

Titlu: Intervenții logo-terapeutice pentru corectarea formelor dislalice la copilul normal
Autor: Iolanda Tobolcea
Editura: Spanda, Iași (ediția a 2-a: Editura PIM, Iași)
Anul apariției: 2002 (ediția a 2-a: 2011)
ISBN: 978-606-13-0610-7

Descriere:
Lucrarea de față se referă la acea categorie de tulburări de limbaj : dislalia la a cărei corectare pot contribui în mare măsură educatorii, învățătorii și părinții, dar mai cu seamă logopezii din cabinetele logopedice interșcolare. Autoarea a conceput și elaborat această lucrare cu scopul de a veni în întâmpinarea celor care au nevoie de programe, informații în vederea realizării unei pronunții corecte a copiilor dislalici. În cuprinsul lucrării s-a realizat o sistematizare a modului de terapie pentru fiecare sunet în funcție de efortul de articulare, de modul de combinare a sunetelor și de capacitatea de diferențiere auditivă a copilului normal. Conținutul fiecărui program terapeutic a fost structurat pe etape de corectare și stimulare a limbajului sub forma unor serii de exerciții cu sunetul corectat în combinații cât mai variate, cu grade de dificultate diferite de la cele mai accesibile până la combinații complexe din punct de vedere expresiv și receptiv.

Titlu: Îndrumător practic în terapia dislaliei
Autor: Iolanda Tobolcea
Editura: Spanda, Iași (ediția a 2-a: Editura PIM, Iași)
Anul apariției: 2002 (ediția a 2-a: 2011)
ISBN: 978-606-13-0609-1

Descriere:
Acest îndrumător este o completare la lucrarea "Intervenții logo-terapeutice pentru corectarea formelor dislalice la copilul normal" prin prezentarea unei adevărate culegeri de imagini, construcții fonetice și lexicale sistematizate și structurate pe diverse niveluri de complexitate pentru fiecare formă dislalică, exerciții ce pot fi susținute în mod progresiv pe parcursul evoluției fiecărui copil aflat în terapie. Autoarea a alcătuit, organizat și sistematizat vastul material verbal-ilustrativ pe parcursul multor ani de activitate terapeutică logopedică. Pentru fiecare program terapeutic materialul ilustrativ este însoțit de fișe ce conțin multiple exemple de cuvinte mono-bi-polisilabice în care sunetul corectat se află în cadrul cuvintelor poziționat : la început, la mijloc și la sfârșit. Pentru perioada automatizării sunetului corectat sunt prezentate fișe, liste ce conțin propoziții simple și dezvoltate pentru exersarea sunetului corectat în vorbirea liberă, independentă.

Titlu: Dezvoltarea abilităților de limbaj și de comunicare la copilul cu sindrom Down (trizomia 21)
Autor: Iolanda Tobolcea
Editura: Spanda, Iași
Anul apariției: 2002
ISBN: 973-85601-7-9

Descriere:
Această carte se adresează părinților, logopezilor, medicilor, educatorilor care parcurg un drum lung pentru a realiza două deziderate esențiale : educația persoanelor trizomice și atitudinea societății din zilele noastre de deschidere în fața diferențelor. Principalul mesaj al acestei lucrări este că limbajul și comunicarea persoanelor trizomice pot fi substanțial ameliorate dacă sunt dezvoltate în mod sistematic. Autoarea pe parcursul lucrării realizează o sinteză asupra informațiilor generale despre copilul cu trizomia 21, despre principalele etape de dezvoltare a limbajului la copilul trizomic, definește principiile majore de ajutorare și de intervenție precoce în formarea limbajului, prezentând detaliat etapele de intervenție la nivel prelingvistic și la nivelul limbajului propriu-zis. În același timp, autoarea definește obiectivele specifice de intervenție, principiile de înfăptuire a evoluției limbajului la copilul trizomic și modalitățile abordării psihopedagogice precoce în vederea realizării integrării copilului trizomic în școală și comunitate.

Titlu: Tehnici audio-vizuale moderne în terapia logonevrozei
Autor: Iolanda Tobolcea
Editura: Spanda, Iași (ediția a 2-a: Editura PIM, Iași)
Anul apariției: 2001 (ediția a 2-a: 2011)
ISBN: 978-606-13-0611-4

Descriere:
Lucrarea de față își propune ca pe baza studiilor și cercetărilor să evidențieze unele programe terapeutice cu scopul de a se alege procedura adecvată a terapiei, de a se realiza pregătirea corespunzătoare a terapiei, cuprinzând considerații practice asupra tratamentului, asupra modalităților de desfășurare a terapiei, precum și importanța actului de prevenire a recidivei bâlbâielii. Autoarea analizează necesitatea și importanța folosirii tehnicilor audio-vizuale în terapia logonevrozei prin evidențierea modului particular de folosire a acestor tehnici : a) conceperea și experimentarea "Ecofonului" - bazat pe principiul realizării întârzierii feed-back-ului auditiv (DAF); b) determinarea pe cale experimentală a posibilităților de utilizare a meloterapiei în cadrul terapiei logonevrozei; c) introducerea și folosirea computerului în terapie, realizarea programului "LOGOPED 1.0" prin care s-a transpus pe computer metoda de reeducare prin lectură a vorbirii logonevroticilor.

Titlu: Orientări psihologice și logopedice în logonevroză
Autor: Iolanda Tobolcea
Editura: Fundația Academică Axis, Iași
Anul apariției: 2000
ISBN: 973-98600-5-8

Descriere:
În contextul conștientizării importanței limbajului se impune necesitatea de a investiga și trata gravele tulburări de limbaj care împiedică dezvoltarea armonioasă a personalității, adaptarea școlară, inserția socio-profesională. Aceste cerințe sunt cu atât mai pregnante cu cât unele tulburări de limbaj, cum este logonevroza, afectează profund atât posibilitățile de exprimare verbală independentă, cât și posibilitățile de autorealizare a copiilor încă de la vârste fragede. Autoarea propune ca abordarea și interpretarea logonevrozei să se desfășoare într-un context interdisciplinar pentru cunoașterea implicațiilor sale asupra variatelor aspecte ale personalității umane. Pentru realizarea acestui deziderat se recomandă cunoașterea detaliată a etiologiei și simptomatologiei logonevrozei, precum și analiza problemelor intricate în terapia actuală a logonevrozei.

Pagina personală

 

Actualizat: 11 mai 2012
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației