arrow1 Acasă arrow1 Organizare arrow1 Departamentul de Psihologie  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Departamentul de Psihologie
 • Componență
 • Prezentare
 • Adrese utile
 • Contact
Premise

Continuatoare a unor valoroase tradiții științifice și didactice - legate de numele unor înaintași iluștri, M. Ralea, V. Pavelcu, și de activitatea deosebită a dascălilor, recunoscuți și apreciați de zeci de generații de studenți, Stela Teodorescu, Andrei Cosmovici, Tiberiu Prună, Adrian Neculau, Constantin Logofătu, Tiberiu Rudică, - actuala catedră de psihologie s-a impus prin adaptarea rapidă și flexibilă la realitatea academică românească postdecembristă.

Obiective și direcții de activitate

Principalul obiectiv didactic al membrilor catedrei îl constituie asigurarea pregătirii temeinice a studenților de la cele trei secții ale facultății în domeniul științelor psihologice, generale și aplicative. Direcțiile acoperite sunt multiple:

 • psihologie generală,
 • psihologie socială,
 • psihodiagnostic,
 • psihologia dezvoltării,
 • psihologia personalității,
 • psihologie organizațională,
 • psihologie educațională,
 • psihologie diferențială,
 • psihologia activităților economice și industriale,
 • psihologia juridică,
 • psihologia artei,
 • psihologia comunicării,
 • metodologia cercetării științifice,
 • managementul resurselor umane,
 • istoria psihologiei etc.

O atenție specială este acordata și disciplinelor conexe - informatică și statistică cu aplicații în psihologie - necesare unei pregătiri riguroase în domeniul cercetării psihologice, aplicative sau fundamentale. Un obiectiv la fel de important îl constituie cercetarea științifică și editarea susținută de lucrări destinate studenților, dar și cercetărilor originale. De altfel, manualele universitare cât și cele pentru liceu, elaborate în facultatea noastră, au deja statut și recunoaștere națională. Două colecții, Psihologie și Psihologie aplicată, publicate la editura Polirom, în care au apărut peste cincizeci de volume, asigură materiale didactice pentru majoritatea direcțiilor de studiu.

În domeniul psihologiei sociale, rezultatele acestui efort se bucură nu doar de recunoaștere științifică națională (acordarea de către CNCSIS a titlului de centru de excelență colectivului profesorilor ieșeni), ci și europeană.

Derularea de proiecte naționale și internaționale în domeniul construcției instituționale și intervenției în varii domenii (persoane defavorizate, violența în școli, consumul de droguri, medierea conflictelor, diagnosticul și orientarea vocațională, formarea funcționarilor publici, etc.), identificarea direcțiilor de cercetare în psihologia românească contemporană și problematica vastă a câmpului social (sărăcia, grupurile minoritare, puterea, devianța etc.) s-au constituit în direcții majore de implicare și contribuție a membrilor catedrei. Fondurile obținute din aceste proiecte stau în bună parte la baza infrastructurii moderne a facultății (laboratoare, rețea informatică, biblioteci de catedră).

În cadrul facultății funcționează o structură de cercetare unică în domeniul științelor socio-umane românești: baza comună pentru utilizatori multipli (B.C.U.M.). Catedra de Psihologie este, la inițiativa profesorului Adrian Neculau, realizatoarea unui periodic de specialitate Psihologia socială (buletinul Laboratorului de psihologie socială) - și susținătoare a două masterate de profil: Relații umane și comunicare și Analiză și intervenție în grupuri și organizații.

Catedra de Psihologie din cadrul Facultatii de Psihologie si Ștințe ale Educației, Universitatea Babes-Bolyai CLUJ
http://www.psychology.ro/

Catedra de Psihologie din cadrul Facultatii de Psihologie și Științele Educației, Universitatea BUCUREȘTI
http://www.unibuc.ro/ro/catd_pscps_ro

Catedra de Psihologie din cadrul Facultatii de Sociologie si Psihologie, Universitatea de Vest din Timisoara
http://www.socio.uvt.ro/Psihologie/Psihologie.htm

Facultatea de Psihologie din cadrul Universitații "Ovidius" Constanta
http://www.univ-ovidius.ro/

Asociatia de Psihologie Industriala si Organizationala
http://www.apio.ro

Asociatia de Psihologia Sanatatii din România
psihosanatatii@psychology.ro

Universitatea "Al. I. Cuza" Iași
Str. Toma Cozma nr. 3,
700554 - IAȘI

E-mail:
deppsih[at]psih.uaic.ro

Actualizat: 5 martie 2018
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației