arrow1 Acasă arrow1 Organizare arrow1 Departamentul de Științe ale Educației  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Departamentul de Științe ale Educației
 • Componență
 • Direcția de studiu Pedagogie
 • Direcția de studiu Psihopedagogie specială
 • Adrese utile
 • Contact

Scurt istoric

Una din catedrele de bază ale Facultății de Psihologie și Științe ale Educației precum și a învățământului superior de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" este Catedra de Pedagogie. Este o catedră cu o îndelungată experiență academică, cu frumoase tradiții ale creației științifice și formativ-pedagogice, activitatea ei fiind ilustrată de personalități remarcabile ca S. Bărnuțiu, C. C. Dumitrescu-Iași, Ion Găvănescul, Șt. Bârsănescu, C. Narly, S. Găină, G. Văideanu, S. Obreja-Cernichievici, I. Roman, ș.a...

Obiective și direcții de activitate

În prezent, activitatea învățământului pedagogic la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" se desfășoară pe două direcții principale, unite între ele:

 • Cea din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, cu două subdiviziuni: a) în cadrul secției de Pedagogie, având ca obiective centrale pregătirea specialiștilor în domeniul științelor educației; b) în cadrul secțiilor de Psihologie și de Psihopedagogie specială, asigurând formarea didactică și pedagogică a viitorilor profesori din respectivele domenii.
 • Cea din cadrul celorlalte facultăți și secții din universitate, satisfăcând cerințele de pregătire pedagogică a viitorilor profesori din diversele domenii și ramuri de specialitate ale învățământului gimnazial, liceal, general și profesional, etc. Pe de altă parte, pregătirea studenților în domeniul științelor educației are în vedere și inițierea lor în eforturile de dezvoltare teoretică și practică ale științelor educației. În funcție de rezultatele obținute de ei în acest sens, aceștia vor avea posibilitatea să fie selecționați în unitățile de cercetare pedagogică precum și în alte unități ale creației științifice. Și structura disciplinelor de învățământ din planurile facultăților este variată, consistentă iar cuprinderea lor pe ani de studii este ordonată după criteriile și cerințele unei pregătiri dintre cele mai moderne.

Premise

Specializarea Psihopedagogie specială este introdusă în oferta Facultății de Psihologie și Științe ale Educației începând cu anul 1990 (de menționat că în perioada 1990-1997, alături de specializarile psihologie și pedagogie, s-a aflat în oferta Facultății de Filozofie. După înființarea Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, în anul 1997, specializarea Psihopedagogie specială a cunoscut o dezvoltare continuă, actualmente fiind una din cele mai reprezentative direcții de studiu solicitate de studenți.

Misiunea programului de studiu

Programul de studii Psihopedagogie specială din cadrul Facultații de Psihologie și Științe ale Educației își asumă misiunea de a pregăti profesioniști de înaltă ținută pentru învațamântul special și învățământul incluziv din țara noastră sau pentru diverse categorii de servicii educativ-terapeutice și recuperativ-compensatorii adresate persoanelor cu nevoi speciale, specialiști capabili să contribuie la ridicarea prestigiului profesiei și la dezvoltarea cercetării în domeniul științelor educației și al educației speciale, la nivelul celor mai prestigioase facultăți de profil din țară și din străinătate.

Obiective și direcții de activitate

Psihopedagogia specială este o specializare care se adresează unui sector distinct al pieței forței de muncă, pregătind specialiști cu studii universitare și statut de cadre didactice pentru instituții școlare specializate în activități cu copii/elevi care prezintă cerințe speciale determinate de deficiențe/dizabilități psihice/intelectuale, senzoriale (vizuale sau auditive), neuro-psiho-locomotorii, tulburări de limbaj, dificultăți de învățare, tulburări de comportament, tulburări emoționale, persoane aflate în dificultate datorită absenței suportului familial, prezenței unor tulburări/afecțiuni cronice (HIV/SIDA, procese degenerative, tulburări metabolice etc.) sau lipsei resurselor de subzistență care afectează în mod evident calitatea vieții acestora.

De asemenea, absolvenții acestei specializări pot desfășura activități variate de diagnoză, terapie, recuperare și integrare socială în cadrul diferitelor structuri publice/guvernamentale de asistență și ocrotire a copiilor/persoanelor cu nevoi speciale (centre și servicii specializate care privesc protecția și asistența socială a copiilor sau a adulților cu nevoi speciale) sau în cadrul organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) care oferă variate servicii pentru copii cu deficiențe mintale, bolnavi cronici, tulburări din spectrul autist, sindromul Langdom-Down, SIDA/HIV, ADHD, boli metabolice etc.

Caracterul preponderent aplicativ al disciplinelor din programul de pregătire stimulează și facilitează o bună colaborare cu instituțiile de specialitate de pe raza municipiului și județului Iași, din zona Moldovei, din țară și din străinătate (parteneriate cu școli speciale, ONG-uri, instituții locale, universități din spațiul european etc.). Pentru aprofundarea domeniului și parcurgerea unor etape superioare de profesionalizare, la finalul ciclului de licență, absolvenții se pot înscrie la programul de masterat „Diagnoză și intervenție la persoane cu cerințe speciale” (un program unic la nivel național și primul de acest tip din țară).

Facultatea de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest, TIMIȘOARA
http://www.socio.uvt.ro

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea BUCUREȘTI
http://fpse.unibuc.ro/

Facultatea de Psihologie si Ștințe ale Educației, Universitatea Babes-Bolyai CLUJ
http://www.psychology.ro/

Asociatia de Psihoterapia Familiei cu a Cuplului-Iasi
http://www.apfc.ro/

The International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health
http://www.psychotherapy.ro

Contact

Universitatea "Al. I. Cuza" Iași
Str. Toma Cozma nr. 3,
700554 - IAȘI

E-mail: depsted[at]psih.uaic.ro

Actualizat: 10 ianuarie 2018
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației