Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
 

 

DATE PERSONALE
ACTIVITATE DIDACTICA (CURSURI)
ACTIVITATE STIINTIFICA
LISTA DE LUCRARI

CARTI
STUDII ȘI ARTICOLE ÎN REVISTE
COMUNICĂRI LA CONGRESE ȘI CONFERINȚE INTERNAȚIONALE
PUBLICISTICĂ

(for english version)

(pour francais version)

Prima pagina

Carmen Cretu

DATE PERSONALE

 • Titlul academic: profesor doctor
 • Adresa profesională: Universitatea "Al.I.Cuza" Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Catedra de Psihologie, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506, Telefon 0232-201303
 • Email:rocar@uaic.ro
 • Titluri:
  • licență (1979)
  • doctorat (1995)
  • titlul de profesor doctor (1997)
 • Studii si diplome
  • 1971-1975 - Liceul teoretic "Vasile Alecsandri", Bacau
  • 1975-1979 - Universitatea "Al.I.Cuza" Iași, Facultatea de Filosofie-Istorie, secția de Psihologie-Sociologie, Șef de promoție
  • 1979-1983 - Profesor inv. preuniv. Bacău
  • 1982 - Definitivat
  • 1983-1990 Asistent universitar asociat, Institutul Politehnic Iași (disciplinele psihosociologia creativitatii, psihosociologie organizationala, psihologie scolara, pedagogie generala) si Psiholog, Institutul de Inventica Iasi
  • 1990-1995 Lector universitar, Universitatea "Al.I.Cuza" Iași, Facultatea Filosofie, Catedra de Științe ale Educatiei
  • 1995-1997 Conferentiar universitar, Universitatea « Al.I.Cuza » Iasi, Facultatea Filosofie, Catedra de Științe ale Educatiei
  • din 1998 - Profesor universitar, Universitatea « Al.I.Cuza » Iasi, Facultatea Filosofie, Catedra de Științe ale Educatiei
  • din 2002 - Conducere de doctorat
  • 1999-2001 Director general al Centrului National de Formare a Personalului Didactic, Bucuresti (Ministerul Educatiei Naționale)
  • din 2003 - Expert al Comisiei Europene, UE, Bruxelles (pentru programe de cercetare stiintific㠖 științe umaniste și sociale)
 • Competențe didactice, de cercetare științifică, manageriale

Domeniu 1: Stiinte ale educatiei

Subdomenii: Curriculum – teorie și metodologie, Psihopedagogia talentelor, Politici educaționale, Pregatirea personalului didactic

 • Consiliul Național al Reformei Învățământului , București- membru, 1998-2000).
 • Consiliul Național al Curriculum-ului (unitate MEN in cadrul proiectului Băncii Mondiale), București- membru in Biroul de conducere (1997-1999).
 • Consiliul National pentru Pregătirea CadrelorDidactice (unitate MEN in cadrul proiectului Băncii Mondiale)- membru in Biroul de conducere (1999-2001).
 • Comisia universitară pentru cercetarea curriculum-ului (Univ. "Al.I.Cuza", Iași -Coordonator), 1998.
 • Comisia Națională de Acreditare a formării profesorilor, CNFP- MEC, București, din 2002.
 • Membru în Consiliul Director al Centrului “Educația 2000+”, Soros open Society (din 2000).
 • Director al Departamentului de Colegii Universitare pentru Institutori (C.U.I.), Universitatea « Al I Cuza » Iași, Bîrlad, Botoșani, Piatra Neamț (1999-2001).
 • Consilier Independent al Fundației pentru o Societate Deschisă, București, 1998-1999.
 • Expert CNCSIS
 • Corespondent pentru România la Revista de psihopedagogie ECHA NEWS, Bonn (din 1998).
 • Membru în Colegiul Editorial al Revistei Centrului de psihologie a creativității și educație "Huerta del Rey" & Consiliului de Cercetare Științifică a Ministerului Educației din Spania - (din 1997).
 • Coordonator al Colecției “Talentum”, editura Polirom (din 1998).
 • Specializări și participări internaționale:

  • 1990-1994 doctorand. Doctor în Științele Educației: 1995. Conducător științific, Prof. dr. George Văideanu, Univ. "Al.I.Cuza", Iași, expert UNESCO-Paris
  • Centre for Study on Excellence, Faculty of Social Psychology, Universitatea Catolică Nijmegen, Olanda stagiu de pregatire a tezei de doctoratîn domeniul psihopedagogiei aptitudinilor înalte, bursa UNESCO, 1992
  • Universitatea Catolică Nijmegen-Olanda, Faculty of Educational Sciences, stagiu de documentare în domeniul teoriei curriculum-ului, bursa NUFFIC, 1993
  • UST Lille, Franța, Departamentul de sociologie, bursă Tempus pentru cercetare în domeniul politicilor educației, 1994
  • Centrul “Huerta del Rey”, Valladolid, Spania, stagiu de documentare și cercetare, 1995
  • London Institut of Education, stagiu de documentare în domeniul curriculum-ului, 1996
  • Universitatea din Southampton, Anglia, stagiu de documentare in domeniul politicilor educationale, 1996
  • Yale University, New-Haven, Connecticut, SUA, stagiu de documentare și Academie de vara "Curricular Development in the Humanities at American Universities", 1996 (doua luni)
  • Democracy Network Program - World Learning, SUA cu tema Management ONG, 5 seminarii-training, 1997
  • Universitatea din Perugia, Italia, program Tempus, 1998
  • Harvard University, Colombia University, Northern Iowa University, University of Southern Main - SUA1999, documentare in domeniul formarii cadrelor initiale in SUA, program finantat de Proiectul Bancii Mondiale, Centrul de Formare a Profesorilor – MEN
  • Universitatea din Geneva, Elveția, 2000, stagiu de documentare in curriculum intercultural
  • UST Lille I, Franta, 2001, stagiu de documentare in domeniul metodologiei de cercetare a politicilor educationale
  • Consiliul Europei, Strasbourg, Franta, 2001, stagiu de expertiza in domeniul politicilor educationale nonguvernamentale
  • Universitatea Nijmegen, Olanda, 2002, atelier de lucru al expertilor ECHA (policy of gifted education in European countries -project of the German Ministry of Education)
 • Asociatii profesionale:
  • Asociația de asistență psihopedagogică și socială pentru copiii și tinerii cu aptitudini înalte (RO-Talent), Iași – Președinte fondator, 1991
  • World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC)- membru (din 1995)
  • The European Council for High Ability (ECHA) - membru și reprezentant pentru România (din 1992)
  • EUROTALENT (Comite Europeen pour l’education des enfants et adolescents precoces, doues, talenteux) - membru în consiliul de conducere și reprezentant pentru România (din 1993)
  • International Association for the Advancement of Curriculum Studies (IAACS), membru (din 2000)
  • Asociația Națională Română a Inventatorilor - membru (din 1991)

   


Ultima actualizare: 06.12.2004
Copyright Carmen Cretu(c) 2004

 


©2000-2004  Faculty of Psychology and Educational Science, "A.I.Cuza" University of Iasi, Romania