Acasă > SBSR English

Membri

Direcţii de cercetare

Publicaţii


Denumire laborator:  STARE DE BINE, STRES ȘI REZILIENȚĂ la nivel individual, diadic și familial

Coordonatorul laboratorului: Prof. univ. dr. Maria Nicoleta Turliuc

Descrierea laboratorului. Obiective:

Experiențele trăite de indivizi în afara relațiilor lor intime (apropiate, romantice sau maritale) au efecte directe sau indirecte asupra interacțiunilor din cadrul acestor relații, influențându-le dinamica și calitatea. Circular, ceea ce se întâmplă în relațiile semnificative diadice și familiale afectează starea de bine a indivizilor și calitatea activității lor în mediul social sau profesional. În confruntarea cu adversitățile, resursele adaptative tind să predomine din moment ce majoritatea indivizilor și familiilor expunse stresului și traumei își dezvoltă mai curând reziliența individuală sau familială, decâtrăspunsurile de tip patologic.

Starea de bine psihologică a fost definită de Ryff (1995) în cadrul modelului celor șase factori, care include: autoacceptare, relații pozitive cu ceilalți, autonomie, capacitatea de stăpânire a mediului, exitența scopurilor în viață și dezvoltarea personală. Starea de bine poate fi operaționalizată prin starea de sănătate fizică, mentală, prin calitatea vieții, calitatea relațiilor de cuplu și familie, a relațiilor cu prietenii, prin eficiența muncii sau învățării (Turliuc și Măirean, 2014).Prezent des în viața oricărei persoane, stresul se definește prin dezechilibrul real sau doar astfel perceput dintre un stresor (de ex., o provocare, amenințare) și capacitățile (resursele, abilitățile de coping ale) inividului (Turliuc și Măirean, 2014). Reacția cea mai frecventă la stresul major (traumă) nu este reacția de stres posttraumatic, ci reziliența sau capacitatea de a depăși adversitățile, de a face față schimbărilor continue și majore (Turliuc și Măirean, 2014). Structurile și procesele individuale, de cuplu și familie asociate funcționării psihologice/sociale pozitive pe care ne propunem să le studiem includ: atașamentul,cognițiile/credințele, afectele positive/negative, valorile, traumele, copingul individual/ diadic, comunicarea, intimitatea, angajamentul, infidelitatea, satisfacția diadică, flexibilitatea, adaptabilitatea, stiluri educative, autonomia etc.

Obiectivele noastre vizează: 1. studierea relațiilor complexe dintre stare de bine-stres-reziliență și a unor variabile asociate lor, 2. identificarea predictorilor și consecințelor acestor procese, 3. explicarea relației dintre conceptele principale (stare de bine-stres-reziliență) și cele asociate lor din perspectiva unor numeroase variabile mediatoare și moderatoare, 4. analiza datelor la nivel individual, diadic (de ex., utilizând modelul interdependenței actor-partener, modelul destinului comun și variantele lor pentru mediere) sau familial (de ex., utilizând modelul relațiilor sociale sau modelarea multinivelară).