English

Acasă

Contact

Noutăţi


Directorul Centrului de Cercetare în Psihologie:

Loredana Ruxandra Gherasim, Conf. Dr.

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Departamentul de Psihologie

Tel.: + 0232 201293

E-mail: gloreda@uaic.ro