Prima pagină Prezentare Admitere Plan de învăţământ Studenţi - informaţii utile Anunţuri Harta site

ANUNŢURI

 • Anunţuri noi

 • Anunţuri permanente

 • Arhiva anunturi

Încarcare teme Psihologia Educatiei
(22.05.2018)

Pâna la data de 28 mai 2018, studentii de la Psihologie ID, anul I, vor trebui sa încarce, pe platforma BlackBoard, temele obligatorii la disciplina Psihologia Educatiei. Pentru detalii privind realizarea acestor teme a se vedea pagina 271 din manual.


Completare fisa de înscriere semestriala
(01.03.2018)

Studentii sunt asteptati la secretariat pentru completarea fisei de înscriere semestriala (semestrul II).
Necompletarea acesteia, conform regulamentului de activitate didactica, constituie motiv de exmatriculare.
Termen: 31 martie 2018


Elaborare lucrare de licenta
(01.03.2018)

Studentii din anul II de studii, trebuie sa se înscrie la un cadru didactic coordonator pentru elaborarea lucrarii de licenta.
Formularul de înscriere
se completeaza în doua exemplare (unul ramâne la cadrul didactic si unul la student).
Termen: 31 mai 2018


Specificaţii echivalare discipline
(01.03.2018)

Studentii care au mai absolvit o alta facultate si doresc sa îsi echivaleze disciplinele comune celor doua planuri de învatamânt, trebuie sa depuna la secretariat, în intervalul 1-31 martie 2018, cerere - formular tipizat -, însotita de o copie a foii matricole/suplimentului la diploma/ situatiei scolare.


Semnare fise de înscriere semestriale
(29.11.2017)

STUDENTII CARE NU AU SEMNAT FISA DE INSCRIERE SEMESTRIALA PENTRU SEM I ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 SUNT ASTEPTATI LA SECRETARIAT PANA PE DATA DE 15 DECEMBRIE 2017. VA REAMINTIM CA NESEMNAREA ACESTOR FISE CONSTITUIE MOTIV DE EXMATRICULARE.


Echivalare la discipline
(31.10.2017)

Cererile de echivalare la discipline, însotite de situatii scolare/ supliment la diploma (copie), se vor depune la Secretariatul facultatii în perioada 1-15 noiembrie 2017, program 10:00-12:00.


Coordonator pentru lucrarea de licenţă
(31.10.2017)

Studenţii din anul III de studii, care nu au cadru didactic coordonator pentru lucrarea de licenţă, pot depune la Secretariat, până pe data de 30 noiembrie 2017, cereri pentru atribuirea unuia din oficiu.


 • Listele studenţilor propuşi pentru exmatriculare (afişat 04.09.2017):

 • Listele studenţilor propuşi pentru exmatriculare: PSIH-ID, PIPP-ID(afişat 21.02.2017)

 • Examenele din zilele de 23 şi 24 ianuarie 2017 se vor desfăşura conform programării. Luni, 23 ianuarie 2017, Secretariatul Facultăţii va funcţiona conform programului normal de lucru, iar casieria va fi închisă. (afişat 20.01.2017)

 • În atenţia studenţilor exmatriculaţi! Cererile de reînmatriculare se depun la Secretariatul facultăţii în perioada 13-14 februarie 2017. Cererea va fi însoţită de chitanţa de achitare a taxei de reînmatriculare (200 lei). La reînmatriculare, studenţii care au datorii la taxa de şcolarizare sau de reexaminare trebuie să achite toate taxele restante. (afişat 19.01.2017)

 • Anunţ perioadă de TRANSFER! Cererile pentru transfer între specializări/ forme de învăţământ, în cadrul facultăţii noastre, se depun în perioada 13-14 februarie 2017. (afişat 19.01.2017)

Anunţuri permanente:

 • Alte anunţuri importante pe site-ul facultăţii

 • Instrucţiuni pentru accesarea aplicaţiei BlackBoard Instrucţiuni...

 • Avantajele unui învăţământ la distanţă performant (e-Learning) (detalii...)

 • Taxele legate de şcolaritate se pot achita la orice ghişeu BRD din ţară. NU se percep comisioane pentru aceste operaţiuni. NU se cere studentului să cunoască numărul de cont în care se va vira suma plătită. La ghişeul BRD, studentul va menţiona: că este student al Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» Iaşi la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei şi forma de învăţământ ce o urmează. (alte informaţii despre taxe...)

 • Lista cu taxe de şcolarizare pentru studenţii de la P.I.P.P., ID, semestrul 1, anul universitar 2016-2017. (afişat 28.11.2016)

 • Lista cu taxe de şcolarizare pentru studenţii de la Psihologie, ID, care sunt repetenţi/reînmatriculaţi în anul universitar 2016-2017.
  Important: Studenţii care sunt reînmatriculaţi în anul III vor trebui să consulte planul de învăţământ al seriei 2014-2017, deoarce s-au modificat optionalele din anul III, sem.I şi sem.II. Dacă la sem.I nu au echivalate unul din cele 2 opţionale, Psihologia publicităţii sau Psihologia cuplului şi a familiei, vor trebui să susţină în acest semestru examen la Psihologia cuplului şi a familiei. (Cloşca Elena, Ioan Valentin, Luca Daniela, Timofte Rafael). Dacă la sem. al II-lea nu au echivalate unul din cele 2 opţionale, Psihologia profilelor atipice sau Psihopedagogia comportamentului deviant, vor trebui sa susţină unul din cele 2 opţionale. (afişat 23.11.2016)
 • Deschiderea anului universitar 2016-2017 (afişat 4.10.2016)

 • În atenţia studenţilor exmatriculaţi! Cererile de reînmatriculare se depun la Secretariatul facultăţii în perioada 15-20 septembrie 2016. Cererea va fi însoţită de chitanţa de achitare a taxei de reînmatriculare (200 lei). La reînmatriculare, studenţii care au datorii la taxa de şcolarizare sau de reexaminare trebuie să achite toate taxele restante. (afişat 8.07.2016)

 • Anunţ perioadă de TRANSFER! Conform Hotărârii Biroului Senat al Universităţii  „Al. I. Cuza” Iaşi, cererile pentru transfer între universităţi şi facultăţi se vor depune individual la Secretarul Şef al Universităţii (cu avizele necesare) în perioada 19-23.09.2016. Pentru transfer între specializări/forme de învăţământ, în cadrul facultăţii noastre, cererile se depun în perioada 15-20 septembrie 2016. (afişat 8.07.2016)

Vizitatori: (c) FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI