Prima pagină Prezentare Admitere Plan de învăţământ Studenţi - informaţii utile Anunţuri Harta site

Datele de contact ale cadrelor didactice

(titulari / tutori)

Numele
Prenumele
Date de contact
BONCU
Ştefan
BOZA
Mihaela
BUTNARU
Simona
CEHAN
Anca
e-mail: acehan@uaic.ro, telefon cabinet: 0232-201237
locaţia cabinetului: Catedra de Limbă Engleză, Facultatea de Litere
COLIBABA
Ştefan
e-mail: stefan.colibaba@euroed.ro telefon cabinet: 0232-201237
locaţia cabinetului: Catedra de Limbă Engleză, Facultatea de Litere
CONSTANTIN
Ana
CONSTANTIN
Ticu
CUCOŞ
Constantin
CURELARU
Mihai
DAFINOIU
Ion
DÎRŢU
Cătălin
DUMBRAVĂ
Andrei
GHERASIM
Loredana
GHERGUŢ
Alois
HAVÂRNEANU
Cornel
HOBJILĂ
Angelica
HOLMAN
Andrei
IACOB
Luminiţa
IONESCU
Ion
e-mail: ion@uaic.ro telefon cabinet: 0232-201280
locaţia cabinetului: Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie
LUPU
Mihaela
e-mail: mihlupu@yahoo.com telefon cabinet: 0232-201258
locaţia cabinetului: Catedra de Limbă Franceză, Facultatea de Litere
MARIAN
Andrei
MASARI
Gianina
MIRON
Manuela
MOMANU
Mariana
MUNTELE (HENDREŞ)
Daniela
NASTAS
Dorin
NECULAU
Adrian
PETROVICI
Constantin
POPA
Nicoleta
ROBOTĂ
Radu
ROTUNDU
Elvira
e-mail: telefon cabinet:
locaţia cabinetului:
SĂLĂVĂSTRU
Dorina
SEGHEDIN
Elena
SOPONARU (PUZDRIAC)
Camelia
STAN
Aurel
TOBOLCEA
Iolanda
TURLIUC
Nicoleta
ŢEPORDEI
Ana-Maria
ZAHARIA
Daniela
Vizitatori: (c) FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI