Prima pagină Prezentare Admitere Plan de învăţământ Studenţi - informaţii utile Anunţuri Harta site

SESIUNI DE EXAMENE

ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Programarea examenelor, sesiunea IUNIE 2018

15.05.2018 | specializarea PSIHOLOGIE, ID
15.05.2018 | specializarea PEDAGOGIA ÎNVATAMÂNTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR, ID

Planificarea restantelor/maririlor

05.02.2018, ora 14:45 |  Lista restantelor / maririlor 


Programarea examenelor, sesiunea IANUARIE 2018

12.01.2018 |  specializarea PSIHOLOGIE, ID
12.01.2018 |  specializarea PEDAGOGIA ÎNVATAMÂNTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR, ID

 

Arhiva

ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

Programarea examenelor, sesiunea 3-18 iunie 2017

× În atentia studentilor de la specializarea
PEDAGOGIA ÎNVATAMÂNTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR-I.D., ANUL I DE STUDIU


Examenul de la disciplina PSIHOLOGIA PERSONALITATII a fost reprogramat pentru
data de 18 iunie 2017, ora 10.30, sala D301

Planificarea restanţelor/măririlor

19 - 25 iunie 26 iunie - 2 iulie
 • licenţă, anul 3
 • master, anul 2

Lista restanţelor / măririlor (actualizat 21.06.2017)

 • licenţă, anul 1 si 2
 • master, anul 1

Lista restanţelor / măririlor (actualizat 22.06.2017)

 • Detalii privind restanţele şi măririle
 • Studentii restantieri si cursanti

 • Studenti care sustin mariri

Anunţ  foarte important pentru studenţii restanţieri şi cursanţi – studii de Licenţă

1. Studenţii din anii I şi II pot susţine examenele nepromovate, indiferent din ce semestru sunt, doar în perioada de restanţe: 26.06-2.07.2017

2. Studenţii din anul III şi cursanţii pot susţine examenele nepromovate, indiferent din ce semestru sunt, doar în perioada de restanţe: 19-25.06.2017

Cursanţii (cei care au fost studenţi în anul III - anul univ. 2015/2016 şi au rămas cu maxim 5 restanţe)  nu trebuie să facă cerere, dar trebuie  să aducă la Secretariat chitanţa cu taxa ce o au de achitat pentru examenele nepromovate, calculată astfel (pentru toti anii de studii, Zi si ID):

nr. restanţe x taxa examen (250 lei)

3. Pentru examenele din anul univ. curent (2016/2017) studenţii au dreptul la 2 prezentări gratuite. Ei vor achita taxă începând cu a 3-a prezentare şi vor aduce la Secretariat chitanţa şi cererea (scrisă după modelul afişat). Taxa unui examen are valorile:

  • pentru studenţii din anul I: 50 lei x nr. de credite corespunzător respectivului examen (a se vedea anexa la contract)
  • pentru studenţii din anii II şi III: 250 lei/examen

4. Pentru restanţele din anii de studii anteriori, conf. noului Regulament de Activitate Didactică din oct. 2014,  studenţii trebuie să facă cerere (scrisă după modelul afişat), indiferent de nr. de prezentări la examen şi achite taxa corespunzătoare numărului de restanţe astfel: 250 lei pt. fiecare examen restant (pentru toti anii de studii, Zi si ID)
  Studenţii care au obligaţia să achite examene restante şi nu  respectă această obligatie pot fi exmatriculaţi pentru fraudă.

NU se va solicita cererea de la Secretariat!

Cererea împreună cu chitanţa se aduce la Secretariat cel târziu cu o zi înaintea examenului. Pe cerere trebuie să completaţi nr. si data chitanţei.

Anunţ  foarte important pentru studenţii care se prezintă la măriri
(doar în perioada de restanţe)

Studenţii nu trebuie să facă cerere pentru măriri , nu achită taxă şi nici nu trebuie să se înscrie pe liste.
Studenţii au dreptul la o singură mărire şi se pot prezenta numai pentru discipline din sem. II, anul univ. 2016/2017, chiar dacă au restanţe.

Daca se vor prezenta la mai multe măriri, se va considera fraudă şi nu se va lua în considerare nicio mărire.
 • Toate specializarile, IF si ID

Consultaţi foarte des programările, pentru că intervin numeroase modificări!

NU au dreptul să se prezinte la examene studenţii care nu au achitat taxa de şcolarizare! Vizualizaţi graficul achitării taxelor!

 

 

Vizitatori: (c) FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI