Anunţ Curs Nivelul II Master, anul I, anul universitar 2022–2023

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează, în anul universitar 2022–2023, cursuri de Nivelul II (aprofundare), care se adresează absolvenţilor cu studii universitare de licenţă (3 ani) înscrişi la studii de masterat în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Nivelul II acordă dreptul de predare în învăţământul liceal, postliceal în condiţiile:

 • acumulării unui minim de 60 de credite în programul de studii psihopedagogice,
 • absolvirii unui master.

Înscrierile, pentru studenții din anul I de studiu,
la următorul link
se vor desfășura în intervalul 3-14 octombrie 2022.

Pentru înscriere studenții trebuie să depună un dosar care să cuprindă:

 1. adeverinţă de student care atestă înscrierea în anul I de master,
 2. carte de identitate,
 3. certificat de naştere,
 4. certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui),
 5. adeverinţă medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie,
 6. acte de studii:
  • absolvenții promoțiilor 2021, 2022:
   1. adeverință de licență – pe aceasta candidatul va menționa că actul în original se găsește în dosarul de master,
   2. adeverința corespunzătoare cursurilor modulului pedagogic de Nivelul I ,
  • absolvenții promoțiilor anterioare anului 2021:
   1. diploma de licență şi după suplimentul la diplomă. Pe aceasta se va menționa că actele în original se găsesc în dosarul de master.
   2. certificatul și foaia matricolă corespunzătoare cursurilor modulului pedagogic de Nivelul I,

Studenții din anul II, care au finalizat anul I de studii din cadrul Nivelului II,  în anul universitar 2021-2022, trebuie să completeze, în intervalul 3-14 octombrie 2022, doar fișa de înscriere anuală.