Actele necesare eliberării certificatului pentru seria 2015-2016

  • de
  • cartea de identitate in original;
  • daca numele este schimbat prin căsătorie sau pe cale administrativa/juridica va trebuie si o copie a actului ce dovedeşte schimbarea numelui.
  • 2 FOTOGRAFII COLOR, tip diplomă (3 x 4 cm), realizate la studio foto profesional (de tip Kodak, Konika, Agfa, Fuji), pe hârtie fotografică profesională mată.
    În fotografie, titularul actului de studii trebuie să fie îmbrăcat cu haine de culoare deschisă  (pentru buna vizibilitate a stampilei sau a sigiliului).
    Precizare
    : Nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare.

Eliberarea certificatelor se face, in 24 de ore de la depunerea fotografilor, de la secretariatul D.P.P.D.