Sari la conținutul principal
Calendar Admitere MASTER
Scroll orizontal Derulează pe orizontală
Calendarul admiterii master
ActivitateaPerioadaLocaţia
Înscriere online

La completarea fişei este necesar a se alege DA sau NU la opţiunea "Sunt de acord să-mi fie afişat numele şi prenumele pe listele de admitere"

4 - 6
septembrie 2023

Conturile de acces pe platforma de admitere eadmitere.uaic.ro vor putea fi create până cel târziu miercuri, 6 septembrie 2023, ora 17:00, completarea și finalizarea dosarelor putându-se face până la ora 18:00

UAIC eAdmitere
Înscrierea fizică/ online, asistată tehnologic la sediul facultății,

OBLIGATORIU! Candidații trebuie să își creeze un cont pe platforma de admitere înainte de a se prezenta la sediul facultății. Pașii pentru crearea contului sunt prezentați în ghidul de utilizare a platformei .

4 - 6
septembrie 2023
orele 09:00-17:00

Corp D, sala

Calendarul de desfăşurare a probei de interviu ONLINE, doar pentru specializarea Psihologie Clinică şi Psihoterapie
Precizări suplimentare interviu

7
septembrie 2023
Afişarea rezultatelor 8
septembrie 2023
Rezultatele concursului de admitere septembrie 2023 - MASTER
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI

11 - 14
septembrie 2023
orele 09:00-12:00 și 13:00-15:00

Corp D, sala
Depunerea actelor de studii, în original, pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă din sesiunea iulie 2023

11 - 14
septembrie 2023
orele 09:00-12:00 și 13:00-15:00

Corp D, sala
Afişarea rezultatelor FINALE 15
septembrie 2023
Rezultatele finale ale concursului de admitere septembrie 2023 - LICENȚĂ