Admitere master, septembrie 2020

Admitere master, iulie 2020


Noutăţi

Cel mai nou anunţ

Planificare perioadă depunere dosar, candidaţi admişi la Taxă

Candidaţii care au fost admişi pe locurile cu taxă, atât din sesiunea iulie 2020, cât şi din sesiunea septembrie 2020, sunt aşteptaţi să depună dosarele fizice, conform planificării de mai jos, în funcţie de specializarea la care au fost admişi.

Licenţă

Sala: D 208

Ziua Interval orar Specializarea
21 sep. 09-12 Psihologie (IF)
13-15 Psihologie (IF)
22 sep. 09-12 Psihologie (IF)
13-15 Psihologie (IF)
23 sep. 09-12 Psihologie (IF), Pedagogie
13-15 Psihologie (IF), Pedagogie, Psihopedagogie Specială
24 sep. 09-12 Psihologie (IF), Pedagogie, Psihopedagogie Specială
13-15 Psihologie (IF), Pedagogie, Psihopedagogie Specială
25 sep. 09-12 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF),
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (ID)
13-15 Psihologie (ID)
28 sep. 09-12 Psihologie (ID)
13-15 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF),
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (ID)
29 sep. 09-12 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF),
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (ID)
13-15 Psihologie (ID)
Conţinut dosar

Dosarul va conţine conţine:

 • [original] Diploma de bacalaureat, obţinută în România, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • [original] Foaia matricolă (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi, cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso, nu mai este necesară foaia matricolă) – pentru media anilor de studii din liceu.
 • [original* şi fotocopie] Diploma de licenţă/absolvire, pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
 • [pentru studenţi/absolvenţi/exmatriculaţi] Adeverinţă de la facultatea la care are/a avut calitatea de student/absolvent/exmatriculat, din care să rezulte următoarele:
  • diploma de bacalaureat, în original, este la acea facultate;
  • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original (pentru absolvenţi);
  • numărul de semestre urmate la buget/taxă;
  • numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • [original* şi fotocopie] Certificat de naştere.
 • [original* şi fotocopie] Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • [original* şi fotocopie] Cartea de identitate (care atestă domiciliul în domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
 • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni de către medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar care să menţioneze starea de sănătate a candidatului);
 • două fotografii format 2/2,5.
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere.
 • copii după extrasul de cont bancar al titularului.
 • dosar plic

Master

Sala: D 206

Ziua Interval orar Specializarea
21 sep. 09-12
13-15 Didactici aplicate pentru învăţământul primar,
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale,
Educaţie timpurie
22 sep. 09-12
13-15 Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului,
Psihologie educaţională şi consiliere
23 sep. 09-12
13-15 Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie,
Psihologie clinică şi psihoterapie
24 sep. 09-12
13-15 Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie,
Psihologie clinică şi psihoterapie
25 sep. 09-12
13-15 Politici şi management în educaţie,
Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie
28 sep. 09-12
13-15 Politici şi management în educaţie,
Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie
29 sep. 09-12
13-15  
Conţinut dosar

Dosarul va conţine conţine:

 • DIPLOMA de BACALAUREAT, obţinută în România, în original sau ATESTAT de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • DIPLOMA de LICENŢĂ obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă în original sau atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • Candidaţii care au promovat examenul de licenţă, în sesiunea iunie-iulie 2020, pot prezenta la înscriere, în locul Diplomei de licenţă, Adeverinţa eliberată de facultate.
 • Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ).
 • Scrisoare de intenţie.
 • Curriculum Vitae.
 • original* şi fotocopie – Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
 • original* şi fotocopie – Certificat de naştere.
 • original* şi fotocopie – Certificat de căsătorie sau document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni care să menţioneze starea de sănătate a candidatului).
 • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă de la o formă de master, din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul.
 • două fotografii format 2/2,5.
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere.
 • copii după extrasul de cont bancar al titularului.
 • dosar plic.
 

Alte anunţuri

16.09.2020 Rezulate finale – sesiunea Septembrie 2020
15.09.2020 Prelungire perioadă solicitare cazare
14.09.2020 Prelungire perioadă confirmare loc
11.09.2020 Rezultate Admitere (etapa I) – sesiunea Septembrie 2020
02.09.2020 Perioada depunere dosare studenţi admişi cu taxă, sesiunile Iulie şi Septembrie 2020 – MASTER
17.08.2020 CAZARE – an universitar 2020/2021
14.08.2020 Rezultate finale Admitere
10.08.2020 Anunţ privind încheierea perioadei de confirmare a locului şi despre cazare
09.08.2020 Actualizare informaţii Admitere
08.08.2020 Planificarea candidaţilor admisi la Buget pentru confirmarea dosarului (etapa a II-a)
07.08.2020 Rezultate Admitere (etapa II) – studii universitare de master
31.07.2020 Confirmare loc pentru candidaţii admişi în regim cu taxă
31.07.2020 Planificarea pentru confirmarea dosarului de către candidaţii admişi la Buget
30.07.2020 Rezultate Admitere (etapa I) – studii universitare de master
28.07.2020 Listele provizorii cu ierarhizarea candidaţilor – Master
13.05.2020 Informaţii utile privind noul program de master Evaluare Clinică, Consiliere și Psihoterapie de Cuplu și Familie
24.01.2020 Un nou masterat: Evaluare clinica, consiliere si psihoterapie de cuplu si familie. Admiterea, in iulie 2020

Admitere master, septembrie 2020

În sesiunea din septembrie se organizează admitere doar pentru locurile rămase disponibile.

Informare privind protecția datelor cu caracter personal, prelucrate în cadrul procesului de admitere, la programele de studii universitare!

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, respectiv cu dispozițiile Legii nr. 506/2004, actualizată la data de 17 Octombrie 2015, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași are obligaţia legală de a administra, prelucra și porta, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile prevăzute de legislația în vigoare, datele dumneavoastră personale pe care le furnizați.

Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, ale candidaților la concursul de admitere la programele de studii universitare sunt necesare în următoarele situații:

 1. pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educaţie şi cultură, în privința iniţierii şi derulării de raporturi juridice între dumneavoastă şi instituție;
 2. în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu studenţii, prin intermediul poştei electronice; pentru comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră şi UAIC;

Datele cu caracter personal sunt stocate pe durata necesară atingerii scopurilor academice de prelucrare a acestora.

Obligația dumneavoastră constă în furnizarea datelor personale enunţate, deoarece în cazul nefurnizării corecte şi complete a acestora, instituția poate să refuze iniţierea de raporturi juridice cu dumneavoastră, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale în domeniul educaţional.

CONTACT

Adresa: Str. Toma Cozma, nr. 3, 700554, Iaşi, jud. Iaşi, România

Telefon:

 • 0232-201298 (comisie de admitere)
 • 0232-201028 (secretariat)

E-mail: secretariat.fpse@uaic.ro

Site-ul UAIC

Admitere.UAIC.ro