harta
 

Calendarul admiterii

Activitatea Perioada Interval orar Locaţia
Preînscriere on-line 4 apr.-10 iul. 2022 - Link
Varianta I: Înscriere online
La completarea fişei este necesar a se alege DA sau NU la opţiunea "Sunt de acord să-mi fie afișat numele și prenumele pe listele de admitere"
11 iul.-16 iul. 2022   Link
Varianta II: Înscriere fizică (la cerere, cu programare prealabillă, la adresa de e-mail: admitere.fpse@gmail.com, în intervalul orar 08:00-15:00. E-mail-urile trimise în afara intervalului orar nu vor fi luate in considerare. Programarea este valabilă doar la primirea unui e-mail de confirmare). 11 iul.-16 iul. 2022 - Corp D, sala D 208
Calendarul de desfăşurare a probei de aptitudini Muzică şi dicţie pentru specializările:

-Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar- IF

- Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar- ID

18 iul.-21.iul.2022  Programările vor fi afişate pe Site
Afişarea listelor provizorii -  - Site
Afişarea rezultatelor (etapa I) 23 iul. 2022 - Site
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la BUGET în etapa I 25 iul.-29 iul. 2022 - Corp D, sala D 208
Semnarea contractului de studii online (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la TAXĂ în etapa I
(contractul de studii se completează, se semnează olograf si se scaneaza PDF)
25 iul.-29 iul. 2022 Site
Afişarea rezultatelor (etapa II) 30 iul. 2022 - Site
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la BUGET în etapa II 01-2 aug. 2022  Corp D, sala D 208
Semnarea contractului de studii online (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la TAXĂ în etapa II
(contractul de studii se completează, se semnează olograf si se scaneaza PDF)
01-2 aug. 2022 -   Site
Afişarea rezultatelor FINALE 3 aug. 2022 - Site

Locurile rămase NEOCUPATE se vor scoate la concurs în sesiunea Septembrie!

Activitatea Perioada Interval orar Locaţia
Afişare locuri rămase disponibile, după sesiunea Iulie 2022 24 aug. 2022 - Site
Înscrierea la sesiunea de admitere din septembrie 2022 5-7 sep. 2022 - Site
Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor 8-9 sep. 2022 - Site

 

Paşii de parcurs la confirmare-LICENTA 2022

 1. Achitaţi la BRD taxa aferentă formei de finanţare la care aţi fost admis, după cum este prevăzut la punctul 8.2.
 2. Pentru semnarea Contractului de studii universitare:
  1. dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI la BUGETveţi completa contractul de studii la sala D 208, astfel:
   • dacă sunteţi admis în etapa 1, în perioada 25 iul.-29 iul. 2022,
  2. dacă sunteţi admis în etapa 2, în perioada 01-02 aug. 2022
  3. dacă sunteţi printre candidaţiiADMIŞI pe locurile cu TAXĂ puteţi transmite contractul de studii şi dovada plăţii taxei de şcolarizare doar electronic, completând acest formular, astfel:
   • dacă sunteţi admis în etapa 1, în perioada 25 iul.-29 iul. 2022;
   • dacă sunteţi admis în etapa 2, în perioada 01-02 aug. 2022;
  4. Pentru depunerea actelor de studii, în original:
   1. dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI la BUGETveţi depune actele în original la sala D 208, astfel:
    • dacă sunteţi admis în etapa 1, în perioada 25 iul.-29 iul. 2022, dacă sunteţi admis în etapa 2, în perioada 01-02 aug. 2022
    • Neprezentarea actelor de studii în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de către Facultate, duce la pierderea locului şi la neînmatriculare la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.
    • Dosarul care urmează a fi depus, în perioadele mai sus-menţionate conţine:
     • originalDiploma de bacalaureat, obţinută în România, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
     • originalFoaia matricolă (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi, cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso, nu mai este necesară foaia matricolă) – pentru media anilor de studii din liceu.
     • original*şi fotocopie Diploma de licenţă/absolvire, pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
     • pentru studenţi/absolvenţi/exmatriculaţiAdeverinţă de la facultatea la care are/a avut calitatea de student/absolvent/exmatriculat, din care să rezulte următoarele:
      • diploma de bacalaureat, în original, este la acea facultate;
      • diploma de licenţăşi suplimentul la diplomă, în original (pentru absolvenţi);
      • numărul de semestre urmate la buget/taxă;
      • numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
     • original*şi fotocopie Certificat de naştere.
     • original*şi fotocopie Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
     • original*şi fotocopie Cartea de identitate (care atestă domiciliul în domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
     • adeverinţa medicalătip (eliberată în ultimele 6 luni de către medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar care să menţioneze starea de sănătate a candidatului);
     • două fotografiiformat 2/2,5.
     • chitanţade achitare a taxei de înscriere - 300 lei - (taxa se achită la agenţiile BRD).
     • copii după extrasul de cont bancaral titularului.
     • dosar plic
 1. dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI pe locurile cu TAXĂîn etapa 1 şi/sau etapa 2 veţi aduce documentele în original, înainte de începutul anului universitar 2022-2023 (12 sep-16 sep 2022).
  • Dosarul care urmează a fi depus conţine:
   • originalDiploma de bacalaureat, obţinută în România, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
   • originalFoaia matricolă (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi, cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso, nu mai este necesară foaia matricolă) – pentru media anilor de studii din liceu.
   • original*şi fotocopie Diploma de licenţă/absolvire, pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
   • pentru studenţi/absolvenţi/exmatriculaţiAdeverinţă de la facultatea la care are/a avut calitatea de student/absolvent/exmatriculat, din care să rezulte următoarele:
    • diploma de bacalaureat, în original, este la acea facultate;
    • diploma de licenţăşi suplimentul la diplomă, în original (pentru absolvenţi);
    • numărul de semestre urmate la buget/taxă;
    • numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
   • Cerere înmatriculare în an superior, în regim de plata taxei de şcolarizare, numai pentru candidaţii care au acumulat credite transferabile în calitate de student (nu în regim de certificat).
   • original*şi fotocopie Certificat de naştere.
   • original*şi fotocopie Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
   • original*şi fotocopie Cartea de identitate (care atestă domiciliul în domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
   • adeverinţa medicalătip (eliberată în ultimele 6 luni de către medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar care să menţioneze starea de sănătate a candidatului);
   • două fotografiiformat 2/2,5.
   • chitanţade achitare a taxei de înscriere - 300 lei - (taxa se achită la agenţiile BRD).
   • copii după extrasul de cont bancaral titularului.
   • dosar plic
  • Dacă sunteţi admis la taxă şi mai ocupaţi un loc la buget la o altă specializare, trebuie să aduceţi o copie legalizată după actele de studii şi o adeverinţă din care să rezulte ocuparea acelui loc la buget.

Dacă se doreşte retragerea dosarului, acesta se restituie titularului sau altei persoane doar cu împuternicire prin notariat.

Vor fi declaraţi RESPINŞI candidaţii care:

Plata taxei de înmatriculare / taxei de şcolarizare

Paşi de urmat de către cei care, în urma redistribuirilor, trec de la taxă la buget

      Candidaţii care au fost admişi iniţial la Taxă şi care au trecut la Buget trebuie să achite taxa de înmatriculare la buget (50 lei) şi să se prezinte la sediul facultăţii noastre din corpul D, la sala D 208 în perioada 01-02 aug. 2022, cu următoarele documente:

Candidații care iniţial au fost pe listele de aşteptare, iar ulterior au fost admişi la Taxă vor semna Contractul de studii, vor achita prima rată din taxa de şcolarizare (900 lei) în perioada 01-02 aug. 2022 şi îşi vor confirma locul pe site-ul facultăţii.

Candidații care iniţial au fost pe listele de aşteptare şi au fost ulterior admişi la Buget vor semna Contractul de studii, vor achita taxa de înmatriculare la buget (50 lei) şi se vor prezenta la sediul facultăţii noastre din corpul D, la sala D 208 în perioada 01-02 aug. 2022, cu următoarele documente:

Candidaţii care nu semnează Contractul de studii (nu confirmă locul) vor fi declaraţi RESPINŞI.

Lista finală a candidaţilor admişi se va afişa pe data de 03.08.2022.

Locurile eliberate vor fi scoase la concurs în sesiunea SEPTEMBRIE 2022.

8.4. Candidaţii admişi cu taxă, care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii în termen de:

Candidaţii care NU şi-au indeplinit obligaţiile vor fi declaraţi RESPINŞI.