Alegeri CSUD 2020

În conformitate cu calendarul ataşat mai jos, în următoarea perioadă se vor desfăsura Adunările generale ale conducătorilor de doctorat/studenţilor-doctoranzi pentru alegerea persoanelor propuse pentru a face parte din CSUD (conform art. 15 din Metodologia de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat).

Conform art. 14 din Metodologia de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, în situaţii de forţă majoră (stări de urgenţă, stări de alertă, carantină etc.) ce restrang libertatea de circulaţie a cetăţenilor pe teritoriul României, etapele pentru desfășurarea organizării alegerilor pentru membrii CSUD se pot realiza online, respectiv alegerile din cadrul adunărilor generale din cadrul școlilor doctorale ale conducătorilor de doctorat și studenților-doctoranzi precum și adunarea generală a conducătorilor de doctorat și cea a studenților din Universitate.

Contestaţiile împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din listele electorale se fac la Comisia Electorală a facultăţii.

Data Activitatea
13
iulie 2020
luni
Declanşarea procedurii de alegeri de membri pentru CSUD.
Convocarea membrilor conducători de doctorat și studenților-doctoranzi ai școlii doctorale.
13
iulie 2020
marţi


14
iulie 2020
marţi
Avizarea candidaturilor în Consiliul Scolii Doctorale.
Transmiterea listelor de alegători (conducători de doctorat şi studenţi-doctoranzi) către Biroul Electoral Central
14
iulie 2020
marţi
Aprobarea în cadrul Consiliului Școlii Doctorale şi transmiterea listelor de alegători către Biroului Electoral Central.
20
iulie 2020
luni


24
iulie 2020
vineri

In Adunările generale ale conducătorilor de doctorat din școlile doctorale ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se aleg persoanele propuse pentru a face parte din Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD). Fiecare din cele 14 școli doctorale propune câte un candidat care are dreptul de a conduce doctorate, în țară sau în străinătate și îndeplinește standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data desfăşurării alegerilor, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.

Procesul verbal ce conține informații despre modul de desfășurare a Adunării generale, cvorumul întrunit și persoana propusă pentru CSUD este înaintată către Biroul Electoral Central în termen de 48 de ore de la data scrutinului.
31
iulie 2020
vineri | 9:00-18:00

In Adunarea generală a conducătorilor de doctorat din Universitate, cu o prezență de 2/3, se aleg 5 membri ai Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) dintre conducătorii de doctorat propuși de către fiecare școală doctorală.

În aceeaşi zi, în Adunarea generală a studenţilor-doctoranzi din Universitate, cu o prezență de 2/3, se aleg 2 reprezentanţi ai doctoranzilor în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD).

Sunt declaraţi aleşi candidaţii care întrunesc numărul cel mai mare de voturi în ordine descrescătoare.

În caz de egalitate de voturi vor fi considerați câștigători conducătorii de doctorat cu cel mai mare factor Hirsch.

În caz de egalitate de voturi, studenții-doctoranzi vor fi departajați în funcție de media de admitere la doctorat, iar în secundar, de media de finalizare master.

Rezultatul votului se afişează în data de 31 iulie 2020, între orele 20-22, inclusiv pe site-ul Universității, atât pentru conducătorii de doctorat cât și pentru studenții-doctoranzi, care au obligația să comunice Biroului Electoral Central rezultatul votului.

Art. 20. Eventualele contestații se depun în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatului votului pe site, începând cu ziua următoare celei în care s-a efectuat afişarea.

Contestația, formulată în scris, este depusă la registratura Universității şi va fi soluționată de către comisia de contestații constituită conform Hotărârii Senatului UAIC nr. 7/31.10.2019, Hotărârii Senatului nr. 5/30.01.2020 și HS nr. 6/30.01.2020, în maximum 2 zile lucrătoare, calculate începând cu următoarea zi lucrătoare celei în care a fost înregistrată. Răspunsul la contestație este comunicat petentului în termen de 48 de ore de la soluționarea acesteia de către preşedintele comisiei de contestații.

31
iulie 2020
vineri | 20:00-22:00
Afişarea rezultatul votului atât pentru conducătorii de doctorat cât și pentru studenții-doctoranzi.
Eventualele contestații se depun în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatului votului pe site, începând cu ziua următoare celei în care s-a efectuat afişarea.
6
august 2020
joi


12
august 2020
miercuri
Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi numește prin decizie 9 membri ai Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, astfel: 2 conducători de doctorat, 2 doctoranzi și 5 personalități științifice a căror activitate științifică are o recunoaștere internațională semnificativă și/sau personalități din sectoarele industriale și socio-economice relevante.
13
august 2020
joi
În şedinţa Senatului din 13 august 2020 se validează alegerile, la propunerea Biroului Electoral Central.