Anunț înscriere la cursurile postuniversitare de Nivel II

Activitate Detalii Perioadă
Finalizarea înscrierilor  – înregistrarea pe platformă,
 – completarea contractului de studii,
– dovada achitării taxei de școlarizare de 1225 lei
Persoanele care doresc factura trebuie să încheie contractul in ziua efectuării plăţii. Nu se pot face facturi la o data ulterioara.
Taxa se achită numai începând cu data de 27 martie 2023
Persoanele care au promovat o parte din discipline în timpul anilor de studii vor avea stabilită valoarea taxei de şcolarizare în funcţie de disciplinele parcurse anterior.
Achitarea taxei se poate face la oricare unitate BRD precizând că plata se face pentru
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
• cod RO68BRDE240SV89534452400,
• zona: Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
• cod 2210,
• forma de învăţământ: postuniversitar
• cod 06,
• taxa de şcolarizare cod 31

27 -29 martie 2023, între orele 13 – 15,

Vor fi aduse in format fizic  la sala D 207 (secretariat DPPD, corp D) următoarele:

• contractul şi fişa de înscriere completate olograf, în dublu exemplar,
• dovada achitării taxei

Depunerea actelor se va face cu respectarea normelor igienico-sanitare şi a normelor de distanţare socială. Candidaţii sunt rugaţi să respecte cu stricteţe perioada de înscriere şi intervalul orar. Nu se pot face înscrieri in alte intervale.

Candidaţii care nu transmit aceste documente în termenul precizat pierd locul obţinut. 

În scopul eficientizării procesului de verificare a încasării taxei de școlarizare, pentru validarea cât mai rapidă a dosarului, vă rugăm să achitaţi această taxă la orice ghișeu, al băncii BRD – Groupe Société Générale,
• contul RO 68 BRDE 240 SV 89534452400,
• zona: Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
• cod 2210,
• forma de învăţământ: postuniversitar
• cod 06,
• taxa de şcolarizare cod 31
(Pentru aceste operațiuni nu se percep comisioane)

Vă rugăm să evitați efectuarea plăţii taxei de școlarizare prin transfer on-line, deoarece extrasele de la bănci ne sunt transmise după încheierea perioadei de înscriere, aceasta ducând la imposibilitatea validării dosarului.