Anunț privind derularea activității de Practică pedagogică și colocviul de Evaluare finală

 • de

În vederea încheierii situației școlare la Practica pedagogică și a Evaluării finale, cursanții vor realiza și trimite, în format word, următoarele documente la îndrumătorii de practică aferenți specializării lor, conform cu cele de mai jos:

 1. Un proiect de lecţie, la disciplina de specialitate, pentru nivelul învăţământului obligatoriu;
 2. Un test de evaluare, la disciplina de specialitate, care să conţină tipuri diferite de itemi;
 3. Un eseu argumentativ, de 2-3 pagini, pe o temă la alegere dintre următoarele propuneri:
  1. Strategii de motivare a elevului la disciplina pe care o predați;
  2. Gestionarea situațiilor de criză școlară;
  3. Activități extra-curriculare: forme și conținuturi de realizare.

Tabel cu repartizarea la practică pedagogică

Disciplină PROFESOR SPECIALIZAREA CURSANȚILOR
Practică pedagogică Lect. dr. Apostolache Roxana
roxana.criu@uaic.ro
 • Drept, Științe Juridice şi Administrative,
 • Istorie,
 • Litere,
 • Bioinginerie, Farmacie, Medicină,
 • Psihologie și Științe ale Educației
Practică pedagogică

Lect. dr. Onu Dida Camelia
ocamelia@uaic.ro

 • Biologie,
 • Economie și Administrarea Afacerilor,
 • Geografie – Geologie,
 • Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice
Practică pedagogică Conf. dr. Frumos Florin Vasile
frumos@uaic.ro
 • Chimie, Fizică, Informatică, Matematică, Științe Tehnice
  (grupa de Științe Tehnice cuprinde toţi absolvenţii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi”)
 • Educație Fizică și Sport,
 • Teologie

Documentele cerute se vor trimite fiecărui coordonator (a se vedea adresa de email a fiecăruia) până la data de 4 mai. Cursanții vor primi o primă notă pentru documentele scrise și o a doua printr-o conversație (online sau în prezență) cu unul dintre coordonatorii de practică.

Finalizarea evaluării, la care se va primi cea de-a doua notă, se va realiza fie online, pentru cazuri urgente sau pentru cei care dispun de mijloace tehnice, indiferent de repartizarea inițială pe specializări, de către conf. univ. dr. Florin Frumos (prin Zoom prin coordonate tehnice ce vor fi anunțate), fie în prezență (de către lect. dr. Camelia Onu și lect. dr. Roxana Apostolache), la o dată care va fi comunicată ulterior, respectându-se cerințele de proximitate fizică și securitate corespunzătoare (desigur, după 4 mai).

Cursanții care vor opta pentru varianta evaluării prin Zoom sunt rugați să trimită adresa lor de email d-lui conf. univ. dr. Florin Frumos, la  adresa frumos@uaic.ro.