ANUNȚ privind evaluarea la practică pedagogică a cursanților de la Modulul psihopedagogic postuniversitar – Nivelul II

  • de

Cursanții vor elabora un portofoliu cu următoarele documente:

  1. Un proiect de lecţie la disciplina de specialitate, pentru nivelul învăţământului liceal sau universitar;
  2. Un test docimologic, la disciplina de specialitate, care să conţină cel puțin trei tipuri diferite de itemi;
  3. O activitate aplicativă, de două pagini, având următoarea cerință: Explicați, utilizând exemple, aplicarea unei metode moderne de predare, la disciplina de specialitate, pentru nivelul învăţământului liceal sau universitar.

Portofoliul va fi trimis cadrului didactic la care cursantul este repartizat pănă la data de 21 iunie 2020.