Anunţ privind perioada de transmitere a documentelor candidaţilor

  • de

Candidaţii vor transmite online, în formă scanată, în perioada 25-28 mai 2020, următoarele documente (formularele pot fi descărcate de pe site-ul D.P.P.D.):

  • contractul de studii si fisa de înscriere completate şi semnate,
  • chitanţa corespunzătoare taxei de şcolarizare de 1225 lei