Buletin informativ – august 2021

Varianta pentru descărcare

INFO-PROIECT:
Start în carieră prin master didactic

INFO-ADMINISTRATIV

GRAFICUL ÎNTÂLNIRILOR CU GT:

 • 11 august 2021, 17:00:
  • 30 august 2021, 17:00:

   IMPLICARE ÎN TOATE ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

   VACANŢĂ FRUMOASĂ!

   Reamintire: vă rugăm să vă conectaţi, indiferent de dispozitiv, folosind numele şi prenumele dvs. din catalog.

   Verificaţi periodic pagina Master Didactic – DPPD: https://www.psih.uaic.ro/master-didactic/

   INFO-DIDACTIC

   ATENŢIE!
   ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ MAI POT APĂREA MODIFICĂRI ÎN ORAR.

   Activități complementare

   11 august 2021: Împărtăşind din experienţe…

   Activitatea 2. Modalități de motivare a elevilor pentru învățarea Religiei – perspectiva profesorului de Religie

   DISERTAŢIA

   Elemente de avut în vedere în etapa de documentare:

   • redactarea Cuprinsului lucrării de disertaţie (variantă de lucru);
   • stabilirea unei Bibliografii minimale (cărţi/articole de specialitate, în format print/on-line);
   • solicitarea de feedback, de la profesorii coordonatori, pentru Cuprins şi Bibliografia minimală;
   • notarea trimiterilor – stil APA, după modelul (Pânişoară, 2015, p. 23) – pentru toate ideile şi exemplele selectate din lucrările de specialitate consultate;
   • completarea Bibliografiei pe măsură ce accesaţi diverse surse.

   INFO-PROIECT
   Activitatea de consiliere în carieră
   • Activitate on-line, cu masteranzii tuturor specializărilor din cadrul Masterului Didactic: 30 august 2021 – tema abordată "Pregătirea portofoliului profesorului"

    Scopul activităţii: elaborarea unei structuri a portofoliului și consilierea masteranzilor fără experiență didactică pentru completarea acestuia

   •  

   Recomandări de lectură:

    

   INFO-NORMATIV