Buletin informativ – decembrie 2021

Varianta pentru descărcare

INFO-PROIECT:
Start în carieră prin master didactic

INFO-ADMINISTRATIV

GRAFICUL ÎNTÂLNIRILOR CU GT:

 • 8 decembrie 2021, 18:00 – toate specializările:

   Întâlnire de lucru
   Scopul: analiza activităților didactice și de consiliere desfășurate pe parcursul semestrului și discutarea unor probleme administrative

IMPLICARE ÎN TOATE ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

Reamintire: vă rugăm să vă conectaţi, indiferent de dispozitiv, folosind numele şi prenumele dvs. din catalog.

Verificaţi periodic pagina Master Didactic – DPPD: https://www.psih.uaic.ro/master-didactic/

INFO-DIDACTIC

DISERTAŢIA

Elemente de avut în vedere în etapa de documentare:

 • redactarea unor capitole/subcapitole din lucrarea de disertaţie şi solicitarea de feedback de la profesorii coordonatori;
 • documentare prin raportare la cărţi/articole de specialitate, în format print/on‑line;
 • notarea trimiterilor – stil APA, după modelul (Pânişoară, 2015, p. 23) – pentru toate ideile şi exemplele selectate din lucrările de specialitate consultate;
 • completarea Bibliografiei pe măsură ce accesaţi diverse surse;
 • iniţierea demersului de cercetare subsumat lucrării de disertaţie.

Inspiraţie şi mult spor!

INFO-PROIECT
Activitatea de consiliere în carieră
 • Activitate colectivă de consiliere: 8 decembrie 2021, 18:00, on-line (Cisco Webex)
 •  
 • Activitate de informare și consiliere individualizată: miercurea şi vinerea, 17:00-18:00, cu programare transmisă prin e mail cu cel puţin o zi înainte.

  Aspecte vizate:

  • orientare/consiliere în realizarea disertației;
  • consultanță pentru realizarea/completarea portofoliului educațional;
  • abordarea altor probleme legate de dezvoltarea personală sau profesională
Manifestări ştiinţifice/Call for papers:

Recomandări de lectură:
 • Chirca, R. C. (2020). Noile media şi nativii digitali. Caracteristici, tipologii şi particularităţi de învăţare. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.
 • Foloşniţă, R.; Michel, T. (2018). Abordarea pozitivă – condiţie a incluziunii şcolare. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.
 • Marin, (2020). Formarea cadrelor didactice pentru perspectiva sistemului educational incluziv. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.
 • Pânişoară, G. (coord.) (2019). E‑parenting. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.
 • Sandu, C. (2017). Strategii de comunicare persuasive în mediul educational: un demers experimental. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.
 • https://www.psih.uaic.ro/anale-psih/category/2020-volume-29/
 • https://www.psih.uaic.ro/revpsihsoc/
 • https://www.psih.uaic.ro/studenti/baze-date-articole/