Buletin informativ – ianuarie 2022

Varianta pentru descărcare

INFO-PROIECT:
Start în carieră prin master didactic

INFO-ADMINISTRATIV

GRAFICUL ÎNTÂLNIRILOR CU GT:

 • 12 ianuarie 2022, 18:00 – toate specializările:

   Întâlnire de lucru
   Scopul: pregătirea evenimentului Exchange Days, discutarea aspectelor legate de sesiunea de examene și comunicarea unor informaţii administrative

IMPLICARE ÎN TOATE ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

MULT SUCCES ÎN SESIUNE!

Reamintire: vă rugăm să vă conectaţi, indiferent de dispozitiv, folosind numele şi prenumele dvs. din catalog.

Verificaţi periodic pagina Master Didactic – DPPD: https://www.psih.uaic.ro/master-didactic/

INFO-DIDACTIC

ATENŢIE!
ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ MAI POT APĂREA MODIFICĂRI ÎN ORAR.

DISERTAŢIA

Elemente de avut în vedere în etapa de documentare:

 • redactarea unor capitole/subcapitole din lucrarea de disertaţie şi solicitarea de feedback de la profesorii coordonatori;
 • documentare prin raportare la cărţi/articole de specialitate, în format print/on‑line;
 • notarea trimiterilor – stil APA, după modelul (Pânişoară, 2015, p. 23) – pentru toate ideile şi exemplele selectate din lucrările de specialitate consultate;
 • completarea Bibliografiei pe măsură ce accesaţi diverse surse;
 • derularea cercetării subsumate lucrării de disertaţie.

 

Inspiraţie şi mult spor!

INFO-PROIECT
Activitatea de consiliere în carieră
 • Activitate colectivă de consiliere: 12 ianuarie 2022, 18:00, on-line (Cisco Webex)
 •  
 • Activitate de informare și consiliere individualizată: miercurea şi vinerea, 17:00-18:00, cu programare transmisă prin e mail cu cel puţin o zi înainte.

  Aspecte vizate:

  • orientare/consiliere în realizarea disertației;
  • consultanță pentru realizarea/completarea portofoliului educațional;
  • abordarea altor probleme legate de dezvoltarea personală sau profesională
Manifestări ştiinţifice/Call for papers:

Mobilitati

Mobilităţi virtuale

Programul Exchange Days – prezentat la întâlnirea de pe 12 ianuarie 2022

Recomandări de lectură:
 • Academia Română. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” (2022). Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române. Ediţia a III‑a. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic.
 • Bocoş, M.-D. (coord.); Răduţ-Taciu, R.; Stan, C.; Chiş, O.; Andronache, D.-C. (2016). Dicţionar praxiologic de pedagogie. Vol. 1: A-D. Editura Paralela 45.
 • Bocoş, M.-D. (coord.); Răduţ-Taciu, R.; Stan, C. (2017). Dicţionar praxiologic de pedagogie. Vol. 2: E-H. Editura Paralela 45.
 • Bocoş, M.-D. (coord.); Răduţ-Taciu, R.; Stan, C. (2017). Dicţionar praxiologic de pedagogie. Vol. 3: I-L. Editura Paralela 45.
 • Bocoş, M.-D. (coord.); Răduţ-Taciu, R.; Stan, C. (2018). Dicţionar praxiologic de pedagogie. Vol. 4: M-O. Cartea Românească Educaţional.
 • Bocoş, M.-D. (coord.); Răduţ-Taciu, R.; Stan, C. (2020). Dicţionar praxiologic de pedagogie. Vol. 5: P-Z. Presa Universitară Clujeană.
 • Cristea, S. (2015). Dicţionar enciclopedic de pedagogie. Volumul I. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.