Buletin informativ – octombrie 2021

Varianta pentru descărcare

INFO-PROIECT:
Start în carieră prin master didactic

INFO-ADMINISTRATIV

GRAFICUL ÎNTÂLNIRILOR CU GT:

 • 27 octombrie 2021, 18:00:
   • Folosirea programului Turnitin pentru verificarea plagiatului – aplicație pentru lucrarea de disertație
   • Managementul comunicării și conflictului. Comunicarea asertivă: modalități de dezvoltare

IMPLICARE ÎN TOATE ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

Reamintire: vă rugăm să vă conectaţi, indiferent de dispozitiv, folosind numele şi prenumele dvs. din catalog.

Verificaţi periodic pagina Master Didactic – DPPD: https://www.psih.uaic.ro/master-didactic/

INFO-DIDACTIC

ATENŢIE!
ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ MAI POT APĂREA MODIFICĂRI ÎN ORAR.

DISERTAŢIA

Elemente de avut în vedere în etapa de documentare:

 • redactarea Cuprinsului lucrării de disertaţie (variantă de lucru);
 • stabilirea unei Bibliografii minimale (cărţi/articole de specialitate, în format print/on-line);
 • solicitarea de feedback, de la profesorii coordonatori, pentru Cuprins şi Bibliografia minimală;
 • notarea trimiterilor – stil APA, după modelul (Pânişoară, 2015, p. 23) – pentru toate ideile şi exemplele selectate din lucrările de specialitate consultate;
 • completarea Bibliografiei pe măsură ce accesaţi diverse surse.

De început etapa de redactare!

INFO-PROIECT
Activitatea de consiliere în carieră
 • Activitate colectivă de consiliere: 27 oct. 2021, 18:00, on-line (Cisco Webex)
 •  
 • Activitatea de informare și consiliere individualizată prin e-mail.
Manifestări ştiinţifice/Call for papers:

Recomandări de lectură:

 

INFO-NORMATIV