Buletin informativ – septembrie 2021

Varianta pentru descărcare

INFO-PROIECT:
Start în carieră prin master didactic

INFO-ADMINISTRATIV

GRAFICUL ÎNTÂLNIRILOR CU GT:

  • 15 septembrie 2021, 17:00: toate specializările
  • 21 septembrie 2021, 17:00: toate specializările

IMPLICAREA ÎN TOATE ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

VACANŢĂ FRUMOASĂ!

Reamintire: vă rugăm să vă conectaţi, indiferent de dispozitiv, folosind numele şi prenumele dvs. din catalog.

Verificaţi periodic pagina Master Didactic – DPPD: https://www.psih.uaic.ro/master-didactic/

INFO-DIDACTIC

Activități complementare

15 şi 21 septembrie 2021: Împărtăşind din experienţe…

Activitatea 3. Biologia și educația pentru sănătate

Activitatea 4. Motivarea pentru Educație fizică și sport – provocări

DISERTAŢIA

Elemente de avut în vedere în etapa de documentare:

  • redactarea Cuprinsului lucrării de disertaţie (variantă de lucru);
  • stabilirea unei Bibliografii minimale (cărţi/articole de specialitate, în format print/on-line);
  • solicitarea de feedback, de la profesorii coordonatori, pentru Cuprins şi Bibliografia minimală;
  • notarea trimiterilor – stil APA, după modelul (Pânişoară, 2015, p. 23) – pentru toate ideile şi exemplele selectate din lucrările de specialitate consultate;
  • completarea Bibliografiei pe măsură ce accesaţi diverse surse.
INFO-PROIECT
Activitatea de consiliere în carieră

Activitate on-line, pe platforma Cisco Webex, cu masteranzii tuturor specializărilor: 15 şi 21 septembrie 2021 – seria "Împărtăşind din experienţe…".

Scopul activităţii:

Activitatea de informare și consiliere individualizată prin e-mail: Pregătirea portofoliului profesorului

Recomandări de lectură:

 

MOBILITĂŢI

Va urma…

INFO-NORMATIV