Buletin informativ – septembrie 2021

Varianta pentru descărcare

INFO-PROIECT:
Start în carieră prin master didactic

INFO-ADMINISTRATIV

GRAFICUL ÎNTÂLNIRILOR CU GT:

 • 15 septembrie 2021, 17:00:
  • 21 septembrie 2021, 17:00:

   IMPLICARE ÎN TOATE ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

   VACANŢĂ FRUMOASĂ!

   Reamintire: vă rugăm să vă conectaţi, indiferent de dispozitiv, folosind numele şi prenumele dvs. din catalog.

   Verificaţi periodic pagina Master Didactic – DPPD: https://www.psih.uaic.ro/master-didactic/

   INFO-DIDACTIC

   Activități complementare

   15 şi 21 septembrie 2021: Activitatea 3. Biologia și educația pentru sănătate

   Activitatea 4. Motivarea pentru Educație fizică și sport – provocări

   DISERTAŢIA

   Elemente de avut în vedere în etapa de documentare:

   • redactarea Cuprinsului lucrării de disertaţie (variantă de lucru);
   • stabilirea unei Bibliografii minimale (cărţi/articole de specialitate, în format print/on-line);
   • solicitarea de feedback, de la profesorii coordonatori, pentru Cuprins şi Bibliografia minimală;
   • notarea trimiterilor – stil APA, după modelul (Pânişoară, 2015, p. 23) – pentru toate ideile şi exemplele selectate din lucrările de specialitate consultate;
   • completarea Bibliografiei pe măsură ce accesaţi diverse surse.

   INFO-PROIECT
   Activitatea de consiliere în carieră
   • Activitate on-line, pe platforma Cisco Webex, cu masteranzii tuturor specializărilor: 15 şi 21 septembrie 2021, on-line (Cisco Webex) – seria "Împărtăşind din experienţe…"
   •  
   • Activitatea de informare și consiliere individualizată prin e-mail: Pregătirea portofoliului profesorului

   Recomandări de lectură:

    

   INFO-NORMATIV