septembrie 2019

Cum te înscrii?

Acte necesare la înscriere DIPLOMA de BACALAUREAT, obţinută în România, în original sau ATESTAT de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României....

Taxe

a. Taxa de înscriere la admitere 300 lei/program primul dosar; 150 lei/program al doilea dosar (în cazul în care se optează pentru a doua specializare...

Rezultate

Situaţia cumulată a înscrierilor REZULTATE REZULTATE FINALE

Ce faci după ce eşti admis?

Notă: Pentru confirmări (runda I, II) a se vedea Calendarul admiterii. Care sunt paşii pe care candidatul trebuie să-i parcurgă la confirmare. Achitaţi, la casieria...