Studenti

Acte necesare pentru dosare cazuri speciale

DOSARE MEDICALE Cerere; Adeverinţă medicală eliberată de un medic specialist, vizată de medicul de familie al studentului şi de medicul dispensarului studenţesc (din căminul nr....

CAZARE – an universitar 2019/2020

Studenţii, masteranzii şi doctoranzii, care solicită obţinerea unui loc de cazare în căminele universităţii pentru anul universitar 2019/2020, se vor înscrie pe tabelele de precazare...

Licenţa bate la uşă

Asociația Studenților Psihologi și Pedagogi deschide ușa proiectului ”Licența bate la uşă” în perioada 13-15 Martie 2019. Cursanții Facultății de Psihologie și Știinte ale Educației...