Colocviul de practică pedagogică și evaluare finală a Modulului psihopedagogic – Nivelul I

 • de

Cursanții vor elabora un portofoliu cu următoarele documente:

 1. Două proiecte de lecţie, la disciplina de specialitate, pentru nivelul învăţământului obligatoriu;
 2. Proiectul unei unităţi de învăţare;
 3. Un test de evaluare, la disciplina de specialitate, care să conţină tipuri diferite de itemi;
 4. Un eseu argumentativ, de 2-3 pagini, pe o temă la alegere, dintre următoarele propuneri:
  1. Strategii de motivare a elevului la disciplina pe care o predați;
  2. Gestionarea situațiilor de criză școlară;
  3. Activități extra-curriculare: forme și conținuturi de realizare.

La Colocviul final fiecare cursant va descrie verbal predarea unei secvențe de lecție, prezentând în același timp și proiectul didactic corespunzător. Întrebările comisiei vor viza fundamentarea psihologică, pedagogică şi metodică a materialelor conţinute în portofoliu.

La Colocviul final se vor prezenta, în mod obligatoriu, toţi cursanţii înscrişi la cursurile corespunzătoare Nivelului I, care au promovat toate disciplinele corespunzătoare Modulului pedagogic şi au achitat integral taxa de şcolarizare.

Profesor Specializarea cursanților Data
Lect. dr. Apostolache Roxana
 • Drept, Științe Juridice şi Administrative,
 • Bioinginerie, Farmacie, Medicină,
 • Psihologie și Științe ale Educației
Lect. dr. Onu Dida Camelia
 • Biologie,
 • Economie și Administrarea Afacerilor,
 • Geografie – Geologie,
 • Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice
 • Istorie
Conf. dr. Frumos Florin Vasile
 • Chimie, Fizică, Informatică, Matematică
 • Educație Fizică și Sport,
 • Litere,
 • Teologie