{:ro}Comunicarea interpersonală{:}{:en}Interpersonal communication{:}

  • de

{:ro}

COMUNICARE INTERPERSONALĂ
Interpretare psihologică și educațională

INVITAŢIE 

Academia Română, filiala Iași –
Institutul de Cercetări Economice și Sociale, „Gh. Zane”,
Departamentul de Psihologie și Pedagogie

vă invită să participați la

Conferința științifică internațională:

COMUNICARE INTERPERSONALĂ 
– interpretarea psihologică și educațională 

 Conferința va avea loc vineri, 25 mai 2018, 9:00, în AULA MAGNA – Academia Română, filiala Iași, bd. Carol I, nr. 8.

Evenimentul, la a IX-a ediție, abordează problema actuală și complexă a procesului de comunicare, analizată din perspectivă multidisciplinară.   

Termene-limită:

  • 1 mai 2018 – pentru trimiterea titlului și a rezumatului în limba engleză (până la 250 de cuvinte și 3-5 cuvinte cheie):
  • 5 mai 2018 – acceptarea lucrărilor.
  • 10 mai 2018 – pentru trimiterea lucrărilor complete (8-10 pagini, font Times New Roman – 12, format A4, încadrare justified, margini Normal. Bibliografie: autor, anul, titlu, editor)

Pentru mai multe detalii accesaţi site-ul conferinţei.

{:}{:en}

INTERPERSONAL COMMUNICATION
Psychological and educational interpretation

INVITATION 

Romanian Academy, Iasi Branch –
Institute of Economic and Social Research, „Gh. Zane”,
Department of Psychology and Pedagogy

invites you to attend the

International Scientific Conference:

INTERPERSONAL  COMMUNICATION 
– Psychological and educational interpretation 

 The conference will take place on Friday, 25may, 9 a.m., 2018, AULA MAGNA – Romanian Academy, Iasi Branch, Avenue Carol I, no. 8.

The event, at the Ninth edition, addresses the current and complex problem of the communication process, analyzed from multidisciplinary perspectives.   

DEADLINES

  • 1 May, 2018 – for sending title and abstract in English (up to 250 words and 3-5 keywords):
  • 5 May, 2018 – acceptance of papers.
  • 10 May, 2018 – for sending full papers (8 to 10 pages, font Times New Roman – 12, format A4, fully justified, margins Normal. Bibliography: author, year, title, editor.)

For more detalis visit the conference website.

 

{:}