Tematică

Conferința beneficiază de contribuțiile unor reputați profesori universitari, cercetători și psihoterapeuți care vor susține prezentări și workshopuri pe teme relevante pentru publicul academic din domeniile psihologiei și științelor educației:

  • Hipnoza – între mit și realitate;
  • Psihologia adicțiilor;
  • Dimensiunea internațională a evaluării performanțelor elevilor;
  • Provocări ale învățământului on-line;
  • Gestionarea anxietății prin terapia prin artă;
  • Primii pași în realizarea unei cercetări: alegerea temei și a metodei de cercetare;
  • Abordări calitative în cercetarea psihologică și educatională;
  • Cercetări privind motivația învățării;
  • Antecedente, efecte și prevenția (cyber)bullyingului.

Studenții, masteranzii și doctoranzii sunt invitați să se înscrie cu lucrări care vor fi susținute în cadrul unor sesiuni de comunicări.

Pentru înscrieri cu lucrări la sesiunile de comunicări, vă rugăm să trimiteţi titlul şi rezumatul lucrării pe adresa de e-mail: octav.candel@uaic.ro.

Detaliile privind programul și modalitatea de conectare urmează să fie anunțate în timp util.