Tematică

În cadrul Conferinței Studențești de Cercetare Psihologică și Educațională, ediția 2022, se vor defășura prezentări, workshopuri și dezbateri propuse de către profesori universitari, cercetători, psihologi și psihoterapeuți pe teme de interes, relevante pentru publicul academic din domeniul psihologiei și al științelor educației:

  • Tendințe contemporane în cercetarea psihologică și educațională
  • Terapii cognitiv-comportamentale – orientări actuale
  • Faze incipiente ale psihopatologiei în copilărie
  • Psihosomatica bolilor autoimune
  • Rolul psihologului în penitenciare
  • Rolul atașamentului și al rezilienței în determinarea stării de bine
  • Efecte ale incluziunii copiilor cu cerințe educaționale speciale în școala de masă
  • Impactul COVID-19 asupra educației
  • Pedagogia Montessori în spațiul românesc – experiențe și perspective de dezvoltare
  • Metode și tehnici de educație a adulților

Studenții, masteranzii și doctoranzii sunt invitați să se înscrie cu lucrări care vor fi susținute în cadrul unor sesiuni de comunicări. Titlurile și rezumatele propunerilor pot fi trimise pe adresa octav.candel@uaic.ro.

Detaliile privind programul și modalitatea de conectare urmează să fie anunțate în timp util.