Admitere 2020

Pentru detalii, în funcţie de opţiunea care vă interesează accesaţi categoriile din meniul de deasupra.

6 aprilie-12 iulie 2020

Preînscriere on-line

13-18 iulie 2020

Înscriere online

19-21 iulie 2020

Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor (etapa I)

__ iulie 2020

Semnarea contractului de studii (confirmarea locului)
pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI în etapa I

__ iulie 2020

Afişarea rezultatelor
(etapa II)

__ iulie 2020

Semnarea contractului de studii (confirmarea locului)
pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI în etapa II

__ august 2020

Afişarea rezultatelor FINALE

În sesiunea din septembrie se organizează admitere doar pentru locurile rămase disponibile.

21 august 2020

Afişare locuri rămase disponibile, după sesiunea Iulie, 2020

7-9 septembrie 2020

Înscrierea

10 septembrie 2020

Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor


Informare privind protecția datelor cu caracter personal, prelucrate în cadrul procesului de admitere, la programele de studii universitare!

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, respectiv cu dispozițiile Legii nr. 506/2004, actualizată la data de 17 Octombrie 2015, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași are obligaţia legală de a administra, prelucra și porta, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile prevăzute de legislația în vigoare, datele dumneavoastră personale pe care le furnizați.

Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, ale candidaților la concursul de admitere la programele de studii universitare sunt necesare în următoarele situații:

  1. pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educaţie şi cultură, în privința iniţierii şi derulării de raporturi juridice între dumneavoastă şi instituție;
  2. în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu studenţii, prin intermediul poştei electronice; pentru comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră şi UAIC;

Datele cu caracter personal sunt stocate pe durata necesară atingerii scopurilor academice de prelucrare a acestora.

Obligația dumneavoastră constă în furnizarea datelor personale enunţate, deoarece în cazul nefurnizării corecte şi complete a acestora, instituția poate să refuze iniţierea de raporturi juridice cu dumneavoastră, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale în domeniul educaţional.

CONTACT

Str. Toma Cozma, nr. 3, 700554, Iaşi, jud. Iaşi, România

0232-201298 (comisie de admitere)

0232-201028 (secretariat)

E-mail: secretariat.fpse@uaic.ro

Site-ul UAIC

Admitere.UAIC.ro