Ph. D.

Distribuirea locurilor bugetate

Distribuirea locurilor bugetate, pentru cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pentru admiterea la studii universitare de doctorat din sesiunea septembrie 2019

 • Şcoala Doctorală de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Domeniul de doctorat:
  • Psihologie;
  • Ştiinţe ale Educaţiei
 • Locuri repartizate:
  • IF cu bursă: 5;
  • Domenii prioritare (IF fără bursă): 1;
  • IF/IFR fără bursă:
   • români: 9;
   • rromi: 1.

Metodologie admitere doctorat

Metodologie admitere doctorat 2019-2020