Concurs pentru ocuparea funcţiei de Decan la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei în perioada 2020-2024

  • by
Data Activitatea
06
iulie 2020
luni
Depunerea dosarelor de concurs (declarație de candidatură, CV, program managerial elaborat în conformitate cu Planul strategic al Facultății și cu Programul managerial al Rectorului) la Secretariatul Facultății;
07
iulie 2020
marţi


09
iulie 2020
joi
Avizarea candidaturilor în Consiliul Facultății;
10
iulie 2020
vineri


13
iulie 2020
luni
Depunerea, la Registratura UAIC, a dosarelor avizate în Consiliu (de către Secretariatul Facultății);
14
iulie 2020
marţi


17
iulie 2020
vineri
Intervievarea şi selectarea candidaților avizați în Consiliu de către Comisia de concurs (Rector + Prorectori);
 
iulie 2020
 
Validarea rezultatelor concursurilor se va efectua de către Senatul UAIC (ședința Senatului Universitar va avea loc în luna iulie, la o dată care va fi anunțată ulterior).

Candidaturi pentru ocuparea funcției de decan:

Conf. dr. Ştefan BONCU

 
 

Conf. dr. Ovidiu GAVRILOVICI