Componenţă Departament

Director Departament

Constantin CUCOŞ

Profesor universitar doctorMembri Departament

Marius-Ciprian CEOBANU

Profesor universitar doctorFlorin Vasile FRUMOS

Conferenţiar universitar doctorRoxana Maria GHIAŢĂU

Conferenţiar universitar doctorAdrian Vicenţiu LABĂR

Conferenţiar universitar doctorRoxana APOSTOLACHE

Lector universitar doctorVersavia CURELARU

Lector universitar doctorGeorgeta DIAC

Lector universitar doctorAndrei Lucian MARIAN

Lector universitar doctorBogdan Constantin NECULAU

Lector universitar doctorCamelia ONU

Lector universitar doctorLaura CARASEVICI

Asistent universitar doctor
Secretariat Departament


Daniela IONESCU

Alina Maria ADĂSCĂLIŢEI