Echivalări

Echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată conform O.M. 5553 şi O.M. 4111

Rezultatele echivalărilor:
Rezultatele la cererile de reevaluare
Anunţ
(data 4.10.2013)

Listele afişate mai jos cuprind cadrele didactice care pot ridica adeverinţa de echivalare a studiilor.
Adeverinţele se eliberează personal pe baza cărţii de identitate.
Taxa stabilită de către conducerea universităţii pentru procedura de echivalare şi eliberarea actelor aferente este de 200 lei. Taxa se poate achita la casieria Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Programul casieriei este de luni până vineri de la 9-12.

Menţionăm că persoanele marcate cu roşu pot ridica adeverinţele numai în condiţiile în care aduc actele cerute, pentru completarea dosarelor.