Modul nivel II Master

MODUL NIVEL II MASTER 2019-2020


Informaţii utile

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic organizează, în anul universitar 2019 – 2020,

cursuri de Nivelul II (aprofundare), care se adresează absolvenţilor cu studii universitare de licenţă (3 ani) înscrişi la studii de masterat în cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iași.

Nivelul II acordă dreptul de predare în învăţământul liceal, postliceal şi universitar, în condiţiile:

  • acumulării unui minim de 60 de credite în programul de studii psihopedagogice,
  • absolvirii unui master.

Înscrierile, pentru studenții din anul I de studiu, se vor desfășura în intervalul 1-18 octombrie 2019. Pentru înscriere aceștia trebuie să depună un dosar care să cuprindă :

  • copie după diploma de licență sau după adeverință de licență (pentru absolvenții promoției 2019). Pe aceasta se va menționa că actul în original se găsește în dosarul de master și se va aplica ștampila facultății,
  • copie după suplimentul la diplomă, pe aceasta se va face mențiunea ca actul în original se găsește în dosarul de master și se va aplica ștampila facultății,
  • certificatul și foaia matricolă corespunzătoare cursurilor modulului pedagogic de Nivelul I (absolvenții cu licență în sesiunea 2019 vor aduce adeverința) – original și copie,
  • adeverinţă de student care atestă înscrierea în anul I de master,
  • certificat naştere, certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui) – original și copie,
  • certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie
  • carte/buletin de identitate – original și copie. 

Studenţii din anul I trebuie să completeze, pentru înscriere, următoarele documente:

Studenții din anul II, care au finalizat anul I de studii din cadrul Nivelului II,  în anul universitar 2018-2019, trebuie să completeze, în intervalul 1 – 18 octombrie 2019, doar fișa de înscriere anuală .Anul II master

Anunţuri, Anul II master

Cel mai nou anunţ

Anunţ privind eliberarea adeverinţelor de Nivel II, absolvenţi din iulie 2020

Adeverinţele de Nivel II pentru absolvenţii din iulie 2020 pot fi ridicate personal pe baza cărţii de identitate.

Programul de eliberare este: de luni până vineri,  între orele 13:00-15:00.

Alte anunţuri

12.06.2020 Programarea restanţelor la nivelul II, master
02.03.2020 Anunţ atelier de practică pedagogică, anul II, Master, zi
13.01.2020 Programarea examenelor corespunzătoare Nivelului II master, anul II de studii, an universitar 2019-2020
29.10.2019 ORAR Nivel II, anul 2, sem. 1 2019-2020
10.07.2019 Adeverințe de finalizare a cursurilor de Nivel II master

Arhiva