Fişele disciplinelor | Licenţă

Fişele disciplinelor
(conţinut, criterii de evaluare, bibliografie selectivă)

Anul universitar 2019-2020
Semestrul 1
Specializarea Anul I Anul II Anul III
Psihologie (IF) . . .
Pedagogie      
Psihopedagogie Specială      
PIPP (IF)      
Semestrul 2
Specializarea Anul I Anul II Anul III
Psihologie (IF) . . .
Pedagogie . . .
Psihopedagogie Specială . . .
PIPP (IF) . . .
Arhivă
Anul universitar 2018-2019
Specializarea Anul I Anul II Anul III
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6
Psihologie (IF)            
Pedagogie            
Psihopedagogie Specială            
PIPP (IF)            
Specializarea Anul I Anul II Anul III
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6
Anul universitar 2014-2015
Psihologie      
Ştiinţe ale Educaţiei  
Pedagogie        
Psihopedagogie specială    
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar        
Anul universitar 2013-2014
Psihologie        
Pedagogie            
Psihopedagogie specială            
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar        
Anul universitar 2012-2013
Psihologie            
Pedagogie            
Psihopedagogie specială            
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar            
Anul universitar 2011-2012
Psihologie            
Ştiinţe ale Educaţiei  
Pedagogie          
Psihopedagogie specială          
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar            
Specializarea Anul I Anul II Anul III
Anul universitar 2010-2011
Psihologie      
Pedagogie      
Psihopedagogie specială      
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar      
Anul universitar 2009-2010
Psihologie      
Pedagogie      
Psihopedagogie specială      
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar      
Specializarea Anul I Anul II Anul III Anul IV
Anul universitar 2008-2009
Psihologie      
Modulul pedagogic  
Ştiinţe ale Educaţiei  
Pedagogie    
Psihopedagogie specială    
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar      
Anul universitar 2007-2008
Psihologie        
Modulul pedagogic  
Ştiinţe ale Educaţiei  
Pedagogie      
Psihopedagogie specială      
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar      
Anul universitar 2006-2007
Psihologie        
Modulul pedagogic  
Ştiinţe ale Educaţiei  
Pedagogie      
Psihopedagogie specială      
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar