Admitere Doctorat

Calendarul admiterii

Înscriere candidaţi Activitatea Perioada Interval orar Locaţia Înscrierea candidaţilor 2-6 septembrie 2019 – – Selecţia candidaţilor (proba examenului oral) Domeniul Perioada Interval orar Locaţia Psihologie...

Distribuirea locurilor bugetate

Distribuirea locurilor bugetate, pentru cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pentru...

Probele de concurs

Examen oral prezentarea preocupărilor/experienţei anterioare de cercetare: 50%; prezentarea proiectului de cercetare: 50%. Criterii de departajare media examenului de disertaţie; media examenului de licenţă.

Conţinut dosar

Dosarul de înscriere trebuie sa conţină: fişa de înscriere ( Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei); curriculum vitae; lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);...