iulie 2019

Metodologie şi regulamente

Metodologie şi regulamente

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în  ciclul de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2019 – 2020! Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni în...

Ce faci după ce eşti admis?

Ce faci după ce eşti admis?

Notă: Pentru confirmări (runda I, II) a se vedea Calendarul admiterii. Care sunt paşii pe care candidatul trebuie să-i parcurgă la confirmare. Achitaţi, la casieria...

Cum te înscrii?

Cum te înscrii?

Acte necesare la înscriere DIPLOMA de BACALAUREAT, obţinută în România, în original sau ATESTAT de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României....