Anunturi pentru cadre didactice

Regulamentul şi Calendarul alegerilor reprezentaților studenților în structurile de conducere ale UAIC

6-10 ianuarie 2020 – depunerea candidaturilor pentru Senatul universitar și Consiliile facultăților, dosarele de candidatură se vor depune la secretariatul facultății unde studentul este înmatriculat;...