Documente

Regulamente aflate în vigoare pentru anul universitar curent

09.07.2019 Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor – ciclul studii universitare de licenţă – valabil începând cu anul universitar 2019-2020
09.07.2019 Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor – ciclul studii universitare de master – valabil începând cu anul universitar 2019-2020
02.07.2019 Modificări – Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor – ciclul studii universitare de licenţă – valabil începând cu anul universitar 2018-2019
09.07.2018 Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor – ciclul studii universitare de licenţă – valabil începând cu anul universitar 2018-2019
09.07.2018 Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor – ciclul studii universitare de master – valabil începând cu anul universitar 2018-2019
19.10.2017 Regulamentul instituţional de organizare şi-funcţionare a studiilor universitare de doctorat, înmatriculaţi începând cu anul universitar 2017‑2018
19.10.2017 Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, ciclul de studii universitare de master, înmatriculaţi începând cu anul universitar 2017‑2018
19.10.2017 Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, ciclul de studii universitare de licenţă, înmatriculaţi începând cu anul universitar 2017‑2018
10.10.2017 Regulament de activitate didactică pentru studenţii de la studii universitare de licenţă, înmatriculaţi începând cu anul universitar 2017‑2018
25.11.2016 Regulament de activitate didactică pentru studii universitare de licenţă 2016 – valabil începând cu anul universitar 2016-2017, anul I de studii
02.10.2014 Regulament de activitate didactică pentru studii universitare de licenţă 2014 – valabil începând cu anul universitar 2014-2015
11.01.2012 Regulament de activitate didactică pentru studii universitare de master – valabil începând cu anul universitar 2011-2012
22.10.2012 Regulamentul privind organizarea studiilor universitare de doctorat – valabil începând cu anul universitar 2011-2012

Alte regulamente

06.10.2014 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de etică a cercetării din cadrul FPSE

Arhiva regulamente

13.10.2016 Modificarea art. 58 din Regulamentul de activitate didactică pentru studii universitare de licenţă
11.01.2012 Regulament de activitate didactică pentru studii universitare de licenţă – valabil începând cu anul universitar 2011-2012 până în anul universitar 2013-2014
18.09.2009 Regulament de activitate didactică pentru studii universitare de licenţă – valabil în anii universitari 2009-2010 şi 2010-2011
18.09.2009 Regulament de activitate didactică pentru studii universitare de master– valabil în anii universitari 2009-2010 şi 2010-2011
Regulament de activitate didactică, sistem Bologna – valabil pentru perioada 2005-2009
Regulament de activitate didactică – valabil pentru studenţii din seriile în lichidare, care au început studiile în anul universitar 2004-2005 sau mai vechi
Regulament de activitate didactică pentru studii postuniversitare – valabil în anul universitar 2008-2009 pentru master, anul II
Regulament de activitate didactică pentru studii universitare de masterat, 2008-2009 – valabil în anul universitar 2008-2009 pentru master, anul I

Legislaţie

08.04.2014 Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011, actualizată la 1 ianuarie 2014
05.03.2008 Legea învăţământului 84/24.07.1995 – act sintetic la data de 8.02.2008 (legea integrală, cu ultimile modificări)
05.03.2008 Legea nr. 2 din 9 ianuarie 2008 – conţine numai modificările la Legea învăţământului