Fişele disciplinelor | Licenţă

Fişele disciplinelor
(conţinut, criterii de evaluare, bibliografie selectivă)

Anul universitar 2018-2019
Specializarea Anul I Anul II Anul III
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6
Psihologie (IF)
Pedagogie
Psihopedagogie Specială
PIPP (IF)
Arhivă
Specializarea Anul I Anul II Anul III
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6
Anul universitar 2014-2015
Psihologie
Ştiinţe ale Educaţiei
Pedagogie
Psihopedagogie specială
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Anul universitar 2013-2014
Psihologie
Pedagogie
Psihopedagogie specială
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Anul universitar 2012-2013
Psihologie
Pedagogie
Psihopedagogie specială
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Anul universitar 2011-2012
Psihologie
Ştiinţe ale Educaţiei
Pedagogie
Psihopedagogie specială
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Specializarea Anul I Anul II Anul III
Anul universitar 2010-2011
Psihologie
Pedagogie
Psihopedagogie specială
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Anul universitar 2009-2010
Psihologie
Pedagogie
Psihopedagogie specială
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Specializarea Anul I Anul II Anul III Anul IV
Anul universitar 2008-2009
Psihologie
Modulul pedagogic
Ştiinţe ale Educaţiei
Pedagogie
Psihopedagogie specială
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Anul universitar 2007-2008
Psihologie
Modulul pedagogic
Ştiinţe ale Educaţiei
Pedagogie
Psihopedagogie specială
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Anul universitar 2006-2007
Psihologie
Modulul pedagogic
Ştiinţe ale Educaţiei
Pedagogie
Psihopedagogie specială
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar